Přečtěte si úspěšné práce studentů.

Olomoucký kraj chytře

Autoři: Petr MIKULÍN, David BENDA, 1. A
Gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola, Přerov

Olomoucký kraj má stejně jako ostatní kraje mnoho turistických lákadel.

Jsou to místa, která mohou místním, ba dokonce i zahraničním turistům a cestovatelům nabídnout mnoho pamětihodností společně s dalšími kulturními památkami a atraktivními lokalitami. Mezi taková místa rozhodně patří hrady Helfštýn, Bouzov a Šternberk, zámky jako Náměšť na Hané, Plumlov, Velké Losiny a mnoho dalších.

Z oficiálních údajů Olomouckého kraje můžeme vyčíst, že počet turistů v ubytovacích zařízeních kraje v roce 2013 mírně oproti rokům minulým vzrostl – nárůst počtu ubytovaných činil 8,9 %, přenocovaných pak 2,6%.

Nejvyšší hodnoty připadají obvykle na srpen, naopak nejnižší na prosinec.

Počet ubytovaných se meziročně zvýšil o 36 tisíc, na celkových 441 tisíc hostů. Do Olomouckého kraje podnikají výpravy především naši nejbližší zahraniční sousedé, nejvíce ze Slovenska (14,3 tisíc), Německa (12,6 tisíc), Poláci tvoří podíl 11,5 %, turisté z Rakouska 4,1 %. Velký význam pro nás mají ale i Rusové (12,8%). Za celý rok 2013 turisté v olomouckých hotelích strávili v přepočtu 1 439 800 nocí.

Toto číslo dopomohlo k celkovému nárůstu o 2,6% v meziročním součtu a druhému místu v mezikrajském srovnání. Domácí hosté bilanci zlepšili o 2,3% a zahraniční o 4,1% - nejvíce Němci, následně pak Slováci a Poláci.

Spousta číselných údajů, které ne vždy signalizují reálný stav. Mnozí by mohli namítnout, že čísla hovoří jasně, avšak vyčerpali jsme již všechny možnosti, jak navýšit turistický a cestovní ruch?

Je to výsledek, se kterým bychom se měli spokojit, a být na něj pyšni a plácat se po ramenou, usnout na vavřínech? Nechat se ukolébat sebeuspokojením? Ne.

V našem zájmu je zasadit se o ještě lepší výsledky, zvláště pak má-li náš kraj nespočet pozoruhodných míst, která by se mohla vrýt do paměti dalším potenciálním turistům.

Potřebujeme nezměrnému množství lidí ukázat důvody, proč navštívit právě Olomoucký kraj. Rodiny s dětmi, dospělí, teenageři – všichni ti musí získat povědomí o kulturních památkách, hradech, zámcích, kostelích, muzeích a dalších.

Kampaň je potřeba cílit na velkou masu lidí, především na mladou generaci, která využívá moderní technologie, jakou jsou chytré telefony, různé sociální sítě, vzájemná možnost sdílení informací a rychlého kontaktu. Je to jeden z nejrozšířenějších způsobů komunikace dnešní doby.

Potřebujeme kvalitní propagaci, které tyto prostředky nebudou cizí, a která se dokáže dostat k lidem tak blízko, jak jen je to možné.

Podíl obyvatel v populaci využívajících chytré telefony či tablety prudce stoupá. Musíme počítat s tím, že ve velice blízké budoucnosti bude majitelem chytrého zařízení bezmála každý Čech. A právě na ně se musíme zaměřit.

V době, kdy mnozí lidé bez svého smartphonu nedokáží „fungovat", se stává kampaň přesunutá právě na tato zařízení nejefektivnější.

Bude-li kraj vést propagaci touto moderní cestou, může si být jist, že získá povědomí o volném času velkého kvanta lidí, a že přiláká spousty rozzářených tváří.

Náš projekt reaguje na současný trend chytrých telefonů a tabletů. Podle Media projektu vlastní téměř dva miliony Čechů smartphone a sedm set tisíc má tablet.

V tomto ohledu vidíme velkou příležitost pro Olomoucký kraj, který by mohl právě prostřednictvím těchto výdobytků moderní doby propagovat cestovní ruch.

Lákat přes chytrý telefon 

Náš plán je logický. Olomoucký kraj by měl investovat do vývoje vlastní mobilní aplikace zaměřené na turismus. Měla by mít funkci interaktivního mobilního průvodce a mohla by přitáhnout další turisty do kraje.

Příkladů hodných následování se nabízí nespočet. Můžeme si vzít příklad z jiných českých měst, mimo jiné z hlavního města Prahy, jejíž aplikace nabízí novinky z oblasti kultury, sportu, ale také cenné informace o dopravě.

Počin hlavního města se těší pozitivním ohlasům a stal se dnes již běžným pomocníkem Pražanů. Tato aplikace se pro nás stala inspirací, z níž by náš projekt „Olomoucký kraj chytře" alespoň zčásti mohl vycházet.

Mobilní aplikace by měla poskytovat informace o památkách, zajímavých a vyhledávaných místech Olomouckého kraje.

Informovala by například o otevíracích dobách, programu kulturních akcí. Obsahovala by odkazy na webové stránky, telefonní a e-mailové kontakty a podrobnosti a zajímavosti o daném místu.

Dále bude u každého turistického cíle prostor pro uživatelské recenze, oblíbené hodnocení pomocí hvězdiček i sdílení fotografií pořízených právě na oné lokalitě.

Jistě také zažíváte dilema, kam si zajít na oběd či večeři nebo kde sehnat kvalitní ubytování. Není divu na dnešním přesyceném trhu.

Pomocníkem by se userům mohlo stát naše srovnání hotelů a restauračních zařízení. Majitelé těchto podniků by si mohli v aplikaci vytvořit svůj profil se základními informacemi a dále už by je měli v rukou spotřebitelé, kteří by měli za úkol navzájem se informovat o poskytovaných službách a jejich kvalitě.

Recenze, diskuze, podrobné hodnocení a doporučení uživatelů doplněné o fotografie vám mohou volbu podstatně ulehčit.

Tento mechanismus by jistě měl za následek i zvýšení úrovně poskytovaných služeb, jelikož by hrozilo, že i sebemenší chybička by se mohla promítnout do celkového pohledu potencionálních zákazníků.

Dále by aplikace obsahovala velice podstatný nástroj. Byla by to čtečka QR kódů, jejíž užívání se dnes stává stále častějším jevem, a těší se velké oblibě.

Vše by fungovalo jednoduše. Turistická místa Olomouckého kraje by byla doplněna o informační tabulky s již zmiňovaným kódem, který by návštěvník vyfotil pomocí integrované čtečky, a ta by hned odkázala na přehled památek se zajímavostmi, popisem historie, popřípadě přehledem kulturních a ostatních akcí.

Aplikace s investicí 125 tisíc

Chceme-li tento projekt realizovat, stačí svěřit projekt do rukou jedné z mnoha firem, které se vývojem aplikací zabývají.

Oslovili jsme společnost Pixelfield, s. r. o. Náš dotaz zněl, kolik by námi navržená aplikace stála.

Jak říká jednatel firmy, ceny informativních aplikací tohoto typu jsou velice individuální, záleží na mnoha aspektech a funkcích, které má konkrétní aplikace splňovat.

Ceny u podobných projektů se prý pohybují okolo sta tisíc korun bez daně z přidané hodnoty, s DPH bychom se mohli dostat k částce sto dvacet jedna tisíc korun.

Podle České tiskové kanceláře vede na trhu českých chytrých telefonů Android, je v 73,8 % zařízení. Na druhé příčce je Windows Phone s 13,7 %. iOS společnosti Apple má 8,8% zařízení.

Aplikace by proto měla být dostupná právě na těchto třech nejúspěšnějších platformách. Tím bude zajištěno, že se potřebná propagace dostane mezi většinu majitelů smartphonů.

Dalším výdajem bude vložení aplikace na pulty virtuálních obchodů. Google Play pro Android si účtuje jednorázový poplatek 25 dolarů, App Store na operačním systému iOS má tuto platbu stanovenou částkou 99 dolarů, stejně jako Windows Marketplace pro uživatele systému od Microsoftu.

Dohromady odhady výdajů překračují výši sto dvacet pět tisíc korun.

Jistě můžete souhlasit s tím, že tato cifra není nijak závratná, zvláště pak vezmeme-li v úvahu, že výdaje rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2013 činily bezmála čtyři miliardy korun.

Navíc jsme si jisti, že investice by se do rozpočtu tentokrát na straně příjmů mnohonásobně vrátila.

Investice do turistického ruchu nejsou zbytečné. Náš projekt „Olomoucký kraj chytře" přinese Olomouckému kraji mnohá pozitiva. Nejen navýšení počtu turistů, jak by mnozí usuzovali, ale bude mít vliv i na ekonomiku kraje.

Záměr se jistě promítne i do zisků restaurací, hotelů, penzionů a různých služeb s cestovním ruchem a volným časem spjatých.

Dalším a důležitým efektem je zlepšení pohledu občanů z různých částí republiky na Olomoucký kraj. Povědomí o kulturních akcích, programech památek se stane snadnějším a dostupnějším.

Toto jsou pro nás pádné důvody pro to, myslet si, že tento záměr není zbytečnou a nehospodárnou vizí, ale skvělou investicí, která se vyplatí a přinese ovoce v podobě oživení cestovního ruchu.