Na místě prováděli v noci šetření pracovníci odboru životního prostředí přerovského magistrátu a hasiči.

„Informaci jsme obdrželi kolem půl třetí ráno od hasičů a policie. Nedošlo k havárii, ale pravděpodobně k podcenění inverzních podmínek. Věcí se bude zabývat Česká inspekce životního prostředí," uvedl šéf odboru Stavebního úřadu a životního prostředí přerovského magistrátu Pavel Juliš.

Koncentrace oxidu siřičitého v ovzduší se v noci na středu prudce zvýšila - nejvyšší naměřená hodnota byla asi hodinu po půlnoci.

„V té době bylo naměřeno přes 12 tisíc mikrogramů na metr krychlový, přičemž povolený limit je 350," upřesnil Pavel Juliš.

Aktuální situaci můžete sledovat na stránkách ČHMÚ

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek v Přerově

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek. Červeně nadlimitní hodnoty. Zdroj: ČHMÚ

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek v Přerově

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek. Žlutě výkyv oxidu siřičitého. Zdroj: ČHMÚ

Po nájezdu výroby?

Podle šetření, které prováděli na místě pracovníci magistrátu, měla Precheza plánovanou odstávku výroby kyseliny sírové. K úniku oxidu siřičitého do ovzduší došlo zřejmě po nájezdu výroby.

„Rozeslali jsme varovné e-maily do škol a školek, ale také Domovů pro seniory a dalších sociálních zařízení. Byli jsme také připraveni o situaci hned ráno informovat občany prostřednictvím mluvících sirén, ale hodnoty už kolem šesté hodiny ráno výrazně poklesly," řekl.

Zvýšená koncentrace oxidu siřičitého v ovzduší může u citlivějších jedinců způsobovat podráždění sliznice a dýchacích cest.

„Vzhledem k aktuálním meteorologickým podmínkám a inverznímu charakteru počasí se dá předpokládat, že i přes postupné zlepšování situace budou nepříznivé podmínky přetrvávat," doplnil.

Obyvatele štípaly oči

Přerované, kteří ve středu ráno vyrazili do ulic, si stěžovali na to, že je štípou oči. Některým se i hůře dýchalo.

„Nevím, proč nám nikdo nic neřekl. Rozhodně bych nevycházela ven z domu a určitě bych nevětrala," pozastavovala se jedna z místních.

Přesně takový postup doporučuje při zhoršení kvality ovzduší i město.

„Lidé by měli omezit větrání budov a venku se pohybovat jen na nezbytně nutnou dobu," zmínil Pavel Juliš.

Podle zástupců přerovské chemičky Precheza probíhal nájezd výrobny kyseliny sírové v souladu s provozním řádem zdrojů znečišťování ovzduší, schváleným Krajským úřadem Olomouckého kraje.

„Při monitoringu náměrů na stanici měření emisí v Přerově, provozované Českým hydrometeorologickým ústavem, byl zaznamenán nárůst imisí nad limit. Po rozhovoru s operačním důstojníkem hasičů probíhalo od 2 hodin 15 minut měření imisí oxidu siřičitého zásahovou skupinou hasičů z kraje. Podle dosud známých informací nebyl analyticky zaznamenán nadlimitní výskyt emisí ani v Přerově, ani v příměstských obcích. Ve věci probíhá další šetření," uvedla mluvčí Prechezy Alena Okáčová.

Situací se nyní zabývá také Česká inspekce životního prostředí.

„Naši inspektoři už na místě provádějí šetření, o jehož závěrech budeme veřejnost informovat," uzavřela mluvčí České inspekce životního prostředí Pavla Sibřinová.