Josef Fabián byl šéfredaktorem a vydavatelem Valašských novin, redigoval časopis Šipinky a psal novinové sloupky, které vydal v knížce Tak si myslím. Vyšly mu také knihy Sesbírané spisy a Divadlo Schod. Sestavil také Slovník nespisovného jazyka valašského.

Od roku 1990 byl ředitelem Kulturního zařízení Valašského Meziříčí. Divadlo Schod vytáhl na úroveň kvalitního a dobře organizovaného činoherního souboru.

Jeho pozornosti neunikla ani historie úspěšných sportů města, kterými byly lyžování a volejbal.

V lednu 2012 obdržel pan Fabián Cenu města Valašské Meziříčí 2011 za celoživotní tvůrčí a organizátorskou práci v oblasti kultury, publicistickou činnost a propagaci města Valašského Meziříčí.