Odlévání zvonu provázelo ve středu zvonařské dílně velké napětí. Při práci slévačů, kteří ze dvou pecí odlévali zvonařský bronz do formy zvonu, zněla dílnou tichá modlitba. Po dokončení lití dokonce nechyběly slzy v očích zvonařů. „Doufám a myslím si, že to proběhlo v pořádku. Nedýchám a nemůžu mluvit, ale je to krásný pocit. Je to vrchol samotného procesu, který je relativně krátký, trvá zhruba 15 minut. Všichni mají svůj úkol a jeden spoléhá na druhého. Teď už budeme čekat až vychladne,“ řekla dnes ČTK zvonařka Leticie Vránová-Dytrychová.

Odlévání zvonu přihlížel i děkan metropolitní kapituly u svatého Víta v Praze Jiří Svoboda. „Je to úžasný pocit,“ řekl ČTK po dokončení procesu. „Byl bych rád, aby tento zvon, který bude v katedrále, která je nejen mně, ale i moha lidem velice drahá, zvonil a zvěstoval boží chválu a pokoj lidem dobré vůle,“ podotkl děkan.

Zvonaři nyní musejí počkat, až nový zvon vychladne. „Teď se molekuly kovu uspořádají vhodně pro rezonanci, tón budoucího zvonu. Jsou to ty nesmírně důležité okamžiky, které už nemůže lidská ruka ovlivnit. Dokázali jsme si, že umíme roztavit kov a nalít ho do formy. Další proces už ovlivnit nemůžeme,“ řekla ČTK zvonařka Marie Tomášková-Dytrychová.

Na zvonu pracovníci Zvonařské dílny Tomášková-Dytrychová pracovali zhruba tři měsíce. Sami zvonaři přiznávají, že mají za sebou i podstatně větší „kousky“, tento je však svým umístěním pro ně jeden z nejprestižněj­ších. „Nezáleží na velikosti, ale na tom, kde bude viset a jaká je to zakázka. Tohle je pro nás top zakázka. Je to úžasný pocit,“ podotkla Marie Tomášková-Dytrychová. Podobný pocit má i její dcera. „Je to životní dílo naší zvonařské díly,“ doplnila Leticie Vránová-Dytrychová.

Zvonaři se při výrobě zvonu drželi zadání metropolitní kapituly. Na zvonu budou moci lidé kromě jména zvonu obdivovat i atributy svatého Dominika či darovací texty. Zmíněno je na něm i jméno kardinála Dominika Duky, který se o doplnění nových zvonů ve věži katedrály zasloužil. Podle sekretáře děkana metropolitní kapituly u svatého Víta zvony z brodecké dílny nahradí ty, které byly během první a druhé a světové války roztaveny. Požehnáno by jim mělo být v prostorách katedrály 30. dubna při večerní bohoslužbě a začátkem května by již měly být vyzdviženy na věž.

Poprvé zazvonit by brodecké zvony měly na tomto místě 12. května.

Alena Horáková (ČTK)