Počty mužů s rakovinou prostaty v Česku rostou. V současnosti jich zde s touto nemocí žije okolo šedesáti tisíc, každoročně pak k lékaři dorazí s podezřením na tuto nemoc okolo sedmi nebo osmi tisíc. Z toho pětina již přichází v pokročilém stadiu, a je tak v ohrožení života.

„Karcinom prostaty je u mužů jedním z nejčastějších nádorových onemocnění – za posledních dvacet let se jeho výskyt v Česku více než ztrojnásobil,“ říká Jindřich Fínek, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň.

Obavy z nemoci

Mezi příčiny nárůstu patří mimo jiné životní styl a strava. Podle Fínka se to ale dá částečně přičíst tomu, že se zlepšuje diagnostika této nemoci. I proto prý klesá úmrtnost na onemocnění. Rakovina prostaty si přesto každoročně vyžádá přibližně 1500 životů.

V časném stadiu je přitom podle lékařů možné se rakoviny prostaty zcela zbavit. „Rané fáze onemocnění lze vyléčit chirurgickým odstraněním prostaty, radioterapií samotnou nebo v kombinaci s hormonální léčbou,“ říká Jana Katolická z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Moderní léčba také dokáže prodloužit délku života, která nemocnému zbývá. Problémem ale je, že se muži často bojí vyrazit na vyšetření. Mimo jiné kvůli obavám, zda nemoc zvládnou nebo jak ovlivní jejich partnerský a sexuální život.

Plošné vyšetření 

Zabránit šíření této nemoci, ba dokonce ji ještě srazit, by mohl plošný screening, tedy vyšetřování předem definované skupiny lidí, aby se u nich choroba zachytila již v počátečních stadiích. „Aby měl takový screening smysl, musí běžet alespoň deset let. Pak se v počtech prohlídek na jeden zachráněný život dostáváme na slibné hodnoty,“ konstatuje Roman Zachoval, předseda České urologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Ke zjištění toho, zda jedinec nádor má, či ne, přitom stačí krevní test, který mapuje hladinu prostatického specifického antigenu, a vyšetření konečníku. „Plošný screening karcinomu prostaty zavedlo například Švýcarsko, Švédsko, Německo nebo Nizozemsko,“ říká Zachoval s tím, že podle jejich údajů se tento screening vyplatí. Úmrtnost na karcinom se v těchto zemích snížila až o dvacet procent.

Čeští urologové proto o zavedení plošného screeningu usilují. Slibná jednání s ministerstvem zdravotnictví přetrhla pandemie. Urologové ale věří, že se k jednacímu stolu opět vrátí.

Lékaři proto doporučují zatím chodit na preventivní prohlídky individuálně. U rodin, kde už tento nádor byl, dokonce už po čtyřicítce, protože pravděpodobnost onemocnění je v těchto případech totiž dvakrát vyšší.