Původně plánovaná podoba normy Euro 7 by znamenala faktický zánik levných a malých automobilů. Automobilky by totiž musely zajistit, aby velmi přísné emisní limity dosahovaly automobily kdykoliv a za každých okolností, při všech teplotách a režimech jízdy.

Elektronika samotných aut by pak jejich plnění musela ohlídat, a to po celou dobu životnosti vozu. To by znamenalo mnohem složitější a četnější řešení katalyzátorů, filtrů a systémů pro úpravu spalin, než jaká známe dosud, doplněná o mnohem sofistikovanější elektroniku i elektrifikaci.

Ministři EU schválili normu Euro 7. Emisní limity pro osobní i nákladní auta už nejsou tak přísné jako v původním návrhu. Ilustrační foto
Ořezané Euro 7 dá šanci automobilkám. Ale ještě není hotovo

Implementace takových řešení do stávající generace spalovacích motorů by bylo tak komplikované a drahé, že by prodražilo spalovací auta o sumy v řádu stovek tisíc korun. Ty by se do určité míry „vsákly“ u dražších modelů aut s cenami v řádu milionů, ale levnější modely i celé segmenty lidovějších aut by to mohlo v praxi pohřbít.

Původní podoba Euro 7, jejíž nároky označovalo mnoho automobilek jako nesplnitelné, by tak měla dalekosáhlé následky na celý automobilový trh i průmysl. Znamenalo by zvýšení cen ojetých aut na sekundárním trhu a s tím spojené zastarávání vozového parku – lidé by zkrátka neměli na nová auta, takže by déle provozovali ta stará, která by se prodávala za vyšší sumy.

Dopady na automobilový průmysl

Zároveň by implementace původně plánované podoby normy snížila konkurenceschopnost evropských automobilek. Ty jsou zavázány snížit emise skleníkových plynů o 55 procent do roku 2030 (v rámci balíčku „Fit for 55“), a dále i přejít na elektrické pohony, případně syntetická e-paliva do roku 2035.

Tyto cíle vyžadují ohromné investice a Euro 7 v původní podobě by znamenalo nově vhozený klacek pod nohy „na půl cesty“. Místo aby automobilky investovaly do skutečně důležitých technologií pro budoucnost, musely by značnou část vývoje zaměřit na to, aby mohly ještě pár let využívat technologii stávající, se kterou se v budoucnu stejně nepočítá.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová
Evropská komise schválila Česku plán obnovy. Přinese navíc přes dvě miliardy eur

Schválení mírnější podoby Euro 7 je tedy krok správným směrem. Pro auta to znamená menší objem změn, na které se navíc automobilky mohou déle připravovat. Vedle toho, že vlastní limity emisí z výfuku zůstanou na úrovni Euro 6, prodloužily se také lhůty pro zavedení změn. Od vstupu nové normy v platnost mají automobilky na její zavedení 30 měsíců pro nově uváděné modely a 42 měsíců pro modely stávající.

Výrobci automobilů se tak mohou soustředit na podstatnější budoucí změny, oddechnou si ale i všichni motoristé, neboť nenastane dramatické zdražování, a tím pádem ani faktická likvidace levnějších automobilových segmentů, která byla předpovídána pro rok 2025.

Stanovisko autora nemusí být shodné se stanoviskem redakce Deníku.