Během posledního dubnového víkendu se čtyři kontroloři vydávali za běžné zákazníky a zjišťovali, zda prodejci nepodvádějí. Výsledky jsou podle jejich zjištění horší než loni. Nesrovnalosti objevili u osmi ze třinácti prověřených stánkařů.

„Zkontrolovali jsme prodejce na výstavišti a v okolí. Jednalo se o občerstvení a stánky se spotřebním zbožím, například textil nebo hračky,“ uvedla vedoucí oddělení kontroly Inspektorátu České obchodní inspekce pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj Daša Smolková.

Nejčastějšími nedostatky bylo nesprávné účtování, nedodržení hmotnosti a používání měřidla bez úředního ověření. Kontroloři udělili pokuty za osm a půl tisíce korun. „Pěti prodávajícím byla dána pokuta na místě, dále jsme udělili dvě blokové pokuty ve výši tisíc korun,“ vypočítala Smolková.

Podle mluvčí České obchodní inspekce by měli být lidé i sami ostražití a dávat si pozor, jestli je prodejci nešidí. Pokud se nedaří vyřešit problém běžnou cestou, mohou se obrátit na inspekci.

„Nejlepší způsob je přes epodatelnu na našich internetových stránkách. Omezené kapacity nám nedovolují zkontrolovat všechno, proto mohou tato podání pomoci. Každý rok jich chodí asi o třicet procent víc. Spotřebiteli se také snažíme pomoci radou, nebo ho nasměrujeme na správnou instituci,“ sdělila mluvčí Smolková.

(pak)