Za podobné jednání byla žena již v minulosti soudem odsouzena.

„Matka opětovně umožňuje své dceři, žákyni 7. třídy, vést zahálčivý život, neposílá dívku do školy a nedohlíží na její docházku. Ve škole ji řádně neomlouvá, jak jí ukládá školní řád a vyhýbá se také spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí a mládeže,“ informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Za první pololetí má dívka již 145 neomluvených hodin.