„Matka v průběhu měsíce září řádně neposílala svého nezletilého syna do školy. Nedohlížela na jeho docházku a neomlouvala jej v souladu se školním řádem. Nedostatečnou péčí a výchovou mu tak umožnila vést zahálčivý život,“ uvedl krajský mluvčí policie Libor Hejtman.

Její syn tak během září nasbíral celkem 124 neomluvených hodin. Žena přitom byla už loni a letos za stejný přečin odsouzena Okresním soudem v Přerově.