Ministerstvu obrany tím měl způsobit škodu 4,45 milionu korun.

Za neoprávněné odtěžení 93 tisíc tun štěrkopísku z vojenského areálu Závrbek a způsobení škody ministerstvu obrany 4,45 milionu korun byl majitel firmy Kohout Invest Jaromír Kohout potrestán čtyřmi lety vězení.

„Musí také uhradit způsobenou škodu 4,45 milionu korun a úrok a zaplatit peněžitý trest 90 tisíc korun. Uložili jsme mu rovněž zákaz podnikání v oboru na dobu šesti let," uvedl předseda senátu Vladimír Hendrych.

Kohoutova poradce Františka Malého soud potrestal dvěma lety vězení s tříletou podmínkou. Kohout se proti rozsudku na místě odvolal, Malý si ponechal lhůtu na odvolání.

Státní zástupce Lev Novák původně Jaromíra Kohouta vinil z toho, že v letech 2007 až 2009 z vojenského výcvikového prostoru Závrbek se svou stavební firmou Kohout invest neoprávněně odtěžil až 284 tisíc tun štěrkopísku v hodnotě 11,5 milionu korun.

Soud však rozlišil, do jaké hloubky byla těžba skutečně neoprávněná a množství ukradeného štěrkopísku nakonec snížil jen na 93 tisíc tun a škodu na 4,45 milionu korun.

„Navrhoval jsem, aby byli potrestáni za veškeré množství štěrkopísku, které bylo z vojenského prostoru Závrbek vytěženo a odvezeno. Vyčkám proto na písemné vyhotovení rozsudku a pak zvážím další postup," uvedl Novák.

Byl to odpad, hajil se

Vytěžený štěrkopísek měl Jaromír Kohout prodat několika stavebním firmám a peníze zaúčtovat jako příjem firmy. Hájil se tím, že odtěžený materiál byl odpad a on s ním jen jako s odpadem nakládal. Při této činnosti mu napomáhal jeho poradce František Malý.

Terénní úpravy vojenského cvičiště Závrbek prováděli od roku 2007 podle předem schváleného projektu. Revitalizace měla spočívat v odstranění náletových dřevin, křovin a porostů. Po odstranění ornice měla firma odtěžit vrstvu 80 centimetrů štěrku, poté měl být celý terén zavezen zeminou do původní výšky a zatravněn.

Česká inspekce životního prostředí však zjistila, že firma Kohout invest z Hranic na Moravě z části areálu Závrbek odtěžila i štěrkopísky pod hladinou podzemní vody, často až do hloubky pěti metrů pod úrovní terénu.

Zahájila proto s firmou správní řízení a uložila jí počátkem letošního roku pokutu 4,5 milionu korun.

Společnost dostala od inspekce milionovou pokutu za nelegální nakládání s odpady již v roce 2011. Do dobývacího prostoru tehdy měla během pouhých čtyř dnů navézt přes 12 tisíc tun odpadu a překrýt ji zeminou, také tento případ řeší soud.