Podle přerovské policejní mluvčí Michaely Sedláčkové bylo letos vyhlášeno pátrání po 186 osobách a jen šest z nich nebylo dosud nalezeno.

ROZHOVOR

Jakým způsobem probíhá pátrání po pohřešovaných?

Pátrání po pohřešovaných osobách probíhá prostřednictvím policejního informačního systému, který je počítačově propojen se všemi služebnami v České republice.

Do systému mají přístup všichni policisté v zemi. Ti si mohou kdykoliv i mimo místo bydliště hledané osoby ověřit prostřednictvím vysílačky osobní údaje konkrétního člověka a zjistit, zda po něm nebylo vyhlášeno pátrání.

Aby se policistům podařilo nalézt pohřešovaného, provádějí se silniční kontroly a opakovaně se prověřuje místo bydliště.

Součástí prověřování jsou i opakované dotazy u rodinných příslušníků a známých, návštěvy nemocničních zařízení a podobně. Pokud policisté zjistí, že osoba odpovídá popisu, provede se u ní kontrola.

Může policista podezřelou osobu ihned zadržet, nebo jsou nutné další vyšetřovací úkony?

Vpřípadě, že se dotyčný podobá osobě v pátrání nebo pohřešovanému, vyzvou jej policisté k prokázání totožnosti. Policista si na místě ověří v informačním systému, zda se jedná o hledanou osobu, či nikoliv.

Pokud se jeho předpoklad potvrdí, vyzve hledaného, aby jej následoval na služebnu k provedení dalších úkonů. Následuje výslech o tom, kde se osoba zdržovala, nebo zda na ní nebyl spáchán nějaký trestný čin.

Poté se odvolá pátrání a jsou vyrozuměni rodinní příslušníci, kteří pohřešování na policii oznámili. V případě, že je na osobu vydán příkaz k zatčení, je předvedena k Okresnímu soudu. Pokud má být dodána do výkonu trestu, je převezena do příslušné věznice a pátrání se odvolá.

Jak moc policisty časově zaměstnává hledání ztracených osob?

Někdy trvá pátrací akce i několik hodin. Policisté nasazují vždy největší síly na hledání dětí a mladistvých, osob vysokého věku a nemocných, kteří pravidelně užívají léky a při odchodu z domova si je zapomněly vzít.

Obecně se dá říci, že nejintenzivněji se hledají lidé, u nichž je velké riziko ohrožení života a zdraví. V takovém případě spolupracujeme s vojáky, dobrovolníky z řad občanů a do akce se nasazuje velké množství sil a technických prostředků.

Rozsáhlé pátrání proběhlo na Přerovsku třeba předloni v říjnu, kdy jsme intenzivně hledali třináctiletého hocha z Lipnicka.

Ten se nevrátil domůze školy a nepodal o sobě rodičům žádnou zprávu. Během rozsáhlé pátrací akce hledali policisté chlapce spolu vojáky a psovody.

Akce nakonec skončila úspěšně a hoch byl nalezen hned následující den poté, co přespal v lese. Důvodem jeho odchodu z domu byly rodinné problémy.

Po kom policisté nejčastěji pátrají?

Největší procento pohřešovaných osob tvoří svěřenci z výchovných a diagnostických ústavů. Policisté dále hledají osoby, na něž byl vydán soudem buď příkaz k zatčení, nebo příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Poslední skupinou jsou pohřešovaní, které hledají jejich nejbližší rodinní příslušníci.

Setkáváte se i s případy dlouhodobě pohřešovaných?

Už delší dobu bezvýsledně hledáme tři muže. Prvním z nich je sedmačtyřicetiletý Václav Zobaník, který odešel z místa bydliště v září roku 2006 a zanechal po sobě jen dopis, že odjíždí na Šumavu.

Marně pátráme také po jedenapadesátiletém Jiřímu Zbořilovi. Tento invalidní důchodce se nejčstěji pohyboval v ubytovnách pro bezdomovce a hernách a zmizel před čtyřmi lety.

Posledním trvale hledaným je třicetiletý Jiří Navrátil. Na toho bylo vydáno už pět příkazů k zatčení. I on je nezvěstný.