Kontrolovali ubytovny, výrobní provozovny, obchody, staveniště a dopravní prostředky. „V součinnosti s cizineckou policií se zapojili do rozsáhlé celorepublikové akce dopravní hlídky Dálničního oddělení Korourovec, Celní správy Olomouc, příslušníci služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Prostějov a Přerov, Dopravního inspektorátu Jeseník a pracovníci Úřadu práce v Olomouc,“ sdělil Michal Pižurin, policejní mluvčí. Zmíněný Schengenbus slouží k ověřování pravosti zahraničních i domácích cestovních dokladů.

Při namátkových kontrolách policisté zkontrolovali celkem 1713 osob z toho 919 cizích státních příslušníků. Dále prověřili 209 dopravních prostředků z toho 8 vlaků.

„V průběhu akce policisté odhalili jednu osobu, která se nacházela v pátrání v schengenském informačním systému. Dále byla odhalena jedna osoba, která se nacházela na územní ČR v rozporu s pobytovým zákonem, kdy bylo s výše uvedenou zahájeno řízení o správním vyhoštění. V průběhu kontrol policisté vypátrali jednu osobu, která se nacházela v evidenci nežádoucích osob na území ČR,“ vyjmenoval Pižurin.

Pracovníci Úřadu práce v Olomouci dále objevili tři případy porušení zákona o zaměstnanosti. „

Dále jsme zjistili sedm přestupků, které vyplývaly ze zákona o pobytu cizinců a odhalili jsme 15 přestupků v dopravě. V jednom případě řídila osoba motorové vozidlo pod vlivem návykových látek a psychotropních látek,“ uzavřel Pižurin. (wja)