Dle domluvy měla být práce provedena během šestnácti dnů za celkovou cenu 79 400 korun.

„Hodnota použitého materiálu na stavební práce byla zhotovitelem vyčíslena na 56 tisíc korun. Na jeho zakoupení dostal zálohu od objednavatele ve výši čtyřicet tisíc korun, ale na materiál použil pouze dvacet dva tisíc korun," uvedla Miluše Zajícová z oddělení tisku a prevence přerovské policie.

Úpravy provedl dvaašedesátiletý řemeslník jen částečně, práci bez udání důvodu přerušil a ve stanovené lhůtě nedokončil.

Zbývající hotovost, která měla sloužit k nákupu dalšího materiálu, nevrátil a na urgence poškozeného nereaguje.

„Policisté v této věci zahájili úkony trestního řízení z přečinu zpronevěry," dodala Zajícová.