První den jednání přinesl čtení obžaloby a stručné výpovědi šestice obžalovaných. Po necelé hodině a půl bylo úterní slyšení u konce. 

Hlavní líčení pokračuje ve středu a začíná ve 12 hodin 30 minut.

Soud má vyslechnout další svědky, mimo jiné i Tomáše Blinku z místního hokejového klubu HC Zubr nebo přerovského radního Čestmíra Hlavinku (ČSSD).

Zleva primátor Jiří Lajtoch, náměstek Josef Kulíšek a radní Václav Zatloukal.

Zleva primátor Jiří Lajtoch, náměstek Josef Kulíšek a radní Václav Zatloukal. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Spletitý případ soudí po třech letech

Těžko říci, zda má tato kauza v České republice obdoby.

Před Okresním soudem v Olomouci stanul v úterý na lavici obžalovaných donedávna nejmocnější muž přerovské radnice – primátor a senátor Jiří Lajtoch (ČSSD), spolu s ním jeho první náměstek Josef Kulíšek (ODS), dva radní Václav Zatloukal (ČSSD) a Jaroslav Čermák (ODS) a dva úředníci magistrátu Pavel Gala a Jiří Raba. Tedy část vrcholného vedení města.

Protikorupční policie, která se začala zajímat o spletitý případ předražených zakázek na radnici před více než třemi lety, přitom původně obvinila celou jedenáctičlennou městskou radu.

U sedmi radních bylo ale nakonec stíhání zastaveno.

Obžaloba: Účelové rozdělení víceprací

O co v případu jde?

Radní a úředníci města čelí obžalobě ze dvou skutků – sjednávání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a zneužití pravomoci úřední osoby.

V hledáčku detektivů protikorupčního útvaru policie se ocitli kvůli dvěma zakázkám na stavbu domova pro seniory a rekonstrukci zimního stadionu.

U obou z nich mělo dojít k výraznému navýšení víceprací, jejichž objem překročil zákonem stanovený dvacetiprocentní limit.

V případě stavby domova pro seniory došlo k navýšení investice o zhruba 30 milionů na téměř 170 milionů korun.

Podle obžaloby měli radní a úředníci pro konkrétního dodavatele sjednat přednost a výhodnější podmínky oproti ostatním soutěžitelům.

Dodavatelskou firmou, jež obě zakázky realizovala, byla Přerovská stavební společnost.

Vysoutěžili to, co už se udělalo

„Protože vícepráce u stavby domova důchodců překročily dvacetiprocentní limit, obžalovaní účelově práce rozdělili na dvě části tak, aby se do dvacetiprocentního limitu vešli," vysvětlil státní zástupce Robert Henzel.

První část měli začlenit do původní zakázky tak, aby nedošlo k překročení stanoveného limitu.

Na druhou část ceny víceprací měli následně schválit zakázku malého rozsahu – to vše ovšem za stavu, kdy už byly tyto práce provedeny.

„Vysoutěžili tedy něco, co už bylo dávno vyřešené," doplnil.

Prodražila se i rekonstrukce zimního stadionu v Přerově, kterou rovněž provázely vícepráce. Hodnota této zakázky se navýšila z původních 50 na 59 milionů korun.

Poté, co vícepráce přesáhly limit dvaceti procent, měli někteří členové rady města schválit nezákonný odečet takzvaných „méněprací" od víceprací.

Konkrétně se jednalo o vynětí nákladů na kompletní dodávku a montáž signalizačního zařízení z původního rozpočtu díla tak, aby se cena víceprací dostala pod stanovený limit.

Obžalovaní odmítli vypovídat

K hlavnímu líčení se dostavilo všech šest obžalovaných, přítomní ale přednesli pouze krátké prohlášení a odmítli u soudu vypovídat. Všichni shodně tvrdili, že jsou nevinní.

Přerovský primátor Jiří Lajtoch se tvářil přepadle a mluvil tichým hlasem. Odmítl, že by se dopustil něčeho nezákonného.

Obžaloba ho mimo jiné viní i z toho, že měl přijímat majetkový prospěch ve formě provedení stavebních prací, souvisejících se stavbou bazénu na zahradě svého domu.

Primátor měl navíc bazén zatajit v čestném prohlášení o majetku za rok 2008 a tento údaj uvedl až v dodatečném prohlášení za rok 2010.

Faktura, vystavená za provedení těchto prací na částku 278 tisíc, nebyla v době splatnosti a ani po ní až do druhé poloviny roku 2010 uhrazena.

„Platba byla provedena až s více jak dvouletým prodlením. Současně ze strany Přerovské stavební společnosti nebyla urgována platba," upřesnil státní zástupce.

Rodinný dům a bazén přerovského primátora Jiřího Lajtocha

Rodinný dům a bazén přerovského primátora Jiřího Lajtocha. Foto: Barbora Hanousková 

Primátor: Na bazén jsem zapomněl

Primátor Jiří Lajtoch, který u soudu odmítl vypovídat, tvrdí, že neporušil zákon.

„Odmítám podezření, že bych se podílel na jakémkoliv nezákonném jednání. Obě stavební akce probíhaly standardně a byly projednány Radou města Přerova," řekl.

Práce na stavbě bazénu byly podle něj uhrazeny a nijak nesouvisely s oběma zmíněnými zakázkami.

Na budování bazénu se prý dohodla jeho manželka se zástupkyní firmy Přerovská stavební společnost Dagmar Přecechtělovou.

„Bazén jsem ale opomněl uvést v čestném prohlášení," přiznal Jiří Lajtoch.

Advokát Sokol: Nemám důvod mu nevěřit

Zleva advokát Tomáš Sokol a primátor Jiří Lajtoch. Soud s přerovskými radními v kauze údajně předražených zakázek a korupcePo skončení prvního dne líčení byl skleslý.

„Jaký můžu mít pocit, když jsem byl poprvé u soudu jako obžalovaný? Připadá mi to velice absurdní, protože jsem se žádného trestného činu nedopustil. Rozhodoval kolektivní orgán, tedy rada, a ta rozhodla. Bylo tam jedenáct radních, kteří hlasovali," zdůraznil.

„Klient se od začátku hájí tím, že je nevinen a já nemám důvod mu nevěřit. O tom, že vícepráce bylo potřeba provést, není pochyb. Otázka je, jestli kvůli tomu měla být na tři čtvrtě roku přerušena stavba, a jestli přesáhly dvacet procent, nebo ne. To je jediná podstata problému," uvedl Lajtochův obhájce Tomáš Sokol.

Třímilionový dům za pouhých 750 tisíc 

Zdrženliví ve svých projevech byli i ostatní přerovští radní.

„Všechny zakázky jsme prováděli na základě posouzení odborných komisí. Odmítám jakékoliv obvinění včetně toho, že jsem někomu sjednal výhodu. Odmítám obžalobu z nadstandardních vztahů, které jsem měl udržovat," uvedl první náměstek primátora Josek Kulíšek.

Zřejmě největší prostor pro vyjádření měl radní Václav Zatloukal.

Toho viní obžaloba z toho, že měl přijímat od téhož zhotovitele, který se podílel na stavbě Domova pro seniory a rekonstrukci zimního stadionu, majetkový prospěch ve formě provedení prací, souvisejících s výstavbou jeho rodinného domu.

Z více než třímilionové faktury neuhradil zhruba 2,4 milionu korun.

Fakturu na 3,1 milionu korun měl uhradit pouze částečně ve dvou splátkách. Poté, co tyto skutečnosti vyšly najevo v rámci prověřování policie, měl navíc vyvíjet snahu o vyřazení faktury z účetnictví PSS a nahrazení fakturou novou na částku nižší.

„Bakalář Zatloukal zaplatil z celkové částky pouze 750 tisíc, zbývající více než dva miliony nebyly dodnes zaplaceny a ze strany Přerovské stavební společnosti ani vymáhány. Takže se tato částka stala promlčenou," zmínil státní zástupce.

Zatloukal: Jsem psychicky likvidován

Radní Václav Zatloukal u soudu uvedl, že s obžalobou nesouhlasí.

„Trestním stíháním jsem psychicky likvidován. Profesně i lidsky nás ničilo. Nikde není zmínka o tom, že bych já, nebo kdokoliv ostatní, měl ovlivňovat rozhodnutí o tom, jak hlasovala rada," řekl.

U soudu tvrdil, že se na schůzi městské rady o opravě zimního stadionu jednalo až dva a půl roku poté, co byl jeho dům zkolaudován, a že smlouva na domov důchodců byla uzavřena v době, kdy nebyl členem rady.mního stadionu jednalo až dva a půl roku poté, co jeho dům stál, a že smlouva na domov důchodců byla uzavřena v době, kdy nebyl členem rady.

Čermák: Řídil jsem se doporučením odborníků

Jakoukoliv trestní odpovědnost odmítl u soudu také radní Jaroslav Čermák, jehož firma podle obžaloby po celou dobu stavby domova pro seniory zajišťovala ostrahu tohoto objektu.

„Nikdy jsem nebyl účasten tvorby koncepcí a strategií staveb. Při jednání rady jsem se striktně řídil doporučením odborníků," konstatoval radní.

V závěru prvního dne soudního líčení dostali prostor také oba obžalovaní úředníci magistrátu z odboru rozvoje Pavel Gala a Jiří Raba.

„Nejsem si vědom toho, že bych chtěl svým jednáním pro sebe získat majetkový prospěch. Pevně věřím, že se prokáže, že jsem se nedopouštěl jednání, které je mi kladeno za vinu," konstatoval Pavel Gala.

„Považuji se za loajálního úředníka a nikomu jsem nesjednával žádnou výhodu," dodal.

Jeho kolega z oddělení investic Jiří Raba využil práva nevypovídat a zdržel se jakýchkoliv proslovů.