"Zásadní byl maximální možný návrat k normálu, který ale musí odpovídat epidemiologické situaci. Manuál je rozdělený barevně podle toho, co je závazné, doporučující a informativní," uvedl na úvod tiskové konference ministr školství Robert Plaga (ANO). Školy tak podle něj budou moci otevřít v normálním provozu - nejsou omezené třídy, ani povinné potvrzení o bezinfekčnosti. 

Přečtěte si celý manuál pro výuku na školách v době koronaviru:

"Platit bude volný režim. Všechna doporučení směřují k tomu, aby byl minimalizován výskyt a šíření koronaviru. Pokud se nemoc objeví ve škole, cílem je, aby omezení karanténními opatřeními byla co nejmenší" dodal Plaga s tím, že se nepočítá s plošným zákazem školních výletů, jejich konání a nekonání ale bude záviset na epidemiologické situaci. 

Již dříve však ministr uvedl, že mimo třídy budou muset žáci ve školách nosit roušky. Doporučeno je také častější větrání, dodržování odstupů mezi lidmi či používání dezinfekce. V jídelnách pak bude nutné dodržovat přísné standardy jakými jsou například roušky. 

Podle aktuálně platných opatření nebude v třídách povinná ochrana úst a nosu. "Děti spolu budou pravidelně, takže riziko je nižší," vysvětlil Vojtěch. 

De facto bez omezení budou od září fungovat školní družiny. "S přihlédnutím k podmínkám je vhodné, pokud má škola dostatek prostor a lidí k zajištění fungování družin, aby minimalizovala promíchání ročníků. Je nutné vytvořit co nejvíce homogenních skupin," upozornil Plaga s tím, že maximální oddělení skupin bude vhodné i v případě školních jídelen.  

Uzavření škol 

"Kvůli jednomu nakaženému nebudeme chtít dávat do karantény celé třídy nebo školy, bude se to řešit individuálně podle pokynů hygienických stanic," doplnil posléze ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). V případných omezeních tak bude mít hlavní slovo ministerstvo zdravotnictví a hygienikové. 

Podle Vojtěcha by se školy zřejmě mohly uzavřít v případě označení některého okresu červeným, tedy nejvyšším stupněm rizika nákazy koronavirem. 

Manuál obsahuje také pravidla pro adaptace žáků po měsících v karanténě či distanční vzdělávání a část, která je věnována řešení situace při potvrzení případu nákazy ve škole. "Pokud se ve škole objeví pozitivní případ, krajská hygienická stanice provede epidemiologické šetření, individuálně posoudí riziko i kvalitu kontaktu a rozhodne o případné karanténě a dalších opatřeních," uvedla hlavní hygienička Jarmila Rážová. 

U nakaženého žáka bude následovat izolace po dobu minimálně deseti dnů, při lehkém průběhu onemocnění se žák ihned poté vrací do školy bez dalšího testování.