Projekt Modernizace přestupního terminálu v Kolíně stál téměř 50 milionů korun a Evropská unie se v rámci Integrovaného regionálního operačního programu podílela celými 85 procenty. Za zmíněné peníze byl v Kolíně, hned naproti obchodnímu domu Futurum, zmodernizován přestupní terminál, ze kterého odjíždějí spoje regionální a městské autobusové dopravy a také železniční dopravy. Projekt přitom zahrnul i realizaci vybudování parkovacích stání K+R v přímé vazběna přestupní terminál.

Brněnská vila Tugendhat
Vila Tugendhat oslavila 90 let. Jedno milionové tajemství střeží dodnes

„Ta změna oproti původnímu autobusovému nádraží je zcela jasně viditelná, vždyť desítky let to tu fungovalo takřka beze změn,“ spokojeně říká starosta Kolína Michael Kašpar. Město Kolín totiž celý projekt financovalo. Původní záměr vlastně spočíval v myšlence propojit vlakové nádraží s autobusovým tak, aby cestující mohl přestoupit takzvaně suchou nohou do druhého druhu dopravy.

Projekt se začal připravovat už v roce 2013. Musela se nechat zpracovat architektonická studie, ale třeba i odkoupit pozemky od Českých drah a přeložit vedení vysokého napětí.

Zdroj: MMR

„V roce 2014, kdy jsem přišel na radnici, se projekt dokončoval, řešila se dopravní studie terminálu, promýšlelo se třeba, jak budou najíždět autobusy, kde budou ideálně odstavné plochy a místa pro vozy taxi služby. Hledali jsme vhodný dotační titul,“ říká starosta Kašpar. Právě on dohlížel na nově založený městský odbor dotací a veřejných zakázek.

Nové trolejbusy pro MHD v Pardubicích
Vozový park MHD v Pardubicích prošel obměnou. Podniku nechybí ani řidiči

Získání dotace pak bylo impulsem k zahájení stavby. Stavba začala v březnu 2017 a práce na modernizaci terminálu trvaly dvacet měsíců. Stavělo se ve čtyřech hlavních etapách. Začátek byl v Rorejcově ulici, kde bylo nutné vybudovat i novou kanalizaci. Navíc byl zjištěn havarijní stav vodovodního řádu a plynu. Tyto opravy si vyžádaly zásadní změnu v celém harmonogramu stavby, tak aby byl splněn termín dokončení a město nepřišlo o dotaci.

Po těchto opravách následovaly prostory před nádražím, parkovací stání P+R a K+R a samozřejmě na řadu přišla střecha navazující na vlakové nádraží. „Celkové náklady včetně studie, technického dozoru a přeložky ČEZ vyšly nakonec až na 78 milionů, takže dotace byla velice přínosná,“ uznává Michael Kašpar.

Jeho slova podtrhuje ocenění za nejlepší realizaci ve veřejném prostoru Středočeského kraje, který terminál autobusového a vlakového nádraží v loňském roce získal.

Opravené nádraží 

Město se ještě před startem projektu dohodlo se Správou železnic na tom, zda-li by i oni nechtěli rekonstruovat svoji hlavní budovu.

„Domluvili jsme se a oni své slovo splnili. Původně jsme mysleli, že se na to vrhnou v souběhu s pracemi na terminálu, ale zdrželi se. Když jsme my modernizaci dokončili, Správa železnic se pustila do kompletní rekonstrukce drážní budovy, která je vyšla asi na 80 milionů korun.“

Městská hromadná doprava ve Frýdku-Místku
Prvenství mezi českými městy. Ve Frýdku-Místku autobusy nekouří

Součástí nového areálu je více než stovka parkovacích stání P+R a jedenáct stání K+R sloužících ke krátkodobému patnáctiminutovému stání a také stání dvou vozů taxi služby. Celkovou proměnu veřejného prostoru doplňuje nové osvětlení, moderní mobiliář, výsadba zeleně i informační, parkovací a kamerové systémy.

„Kromě chytrých digitálních tabulí byly instalovány na každém stání i malé digitální tabule, které ukazují, kde se autobus zrovna nachází a zda má zpoždění,“ připomíná starosta.

Projekt v číslech: KolínZdroj: MMR

Městskou hromadnou dopravu provozuje od letošního února v Kolíně OAD Kolín (Okresní autobusová doprava). Do poloviny listopadu svezly autobusy MHD zhruba 600 tisíc cestujících, přitom se v březnu zhruba tři týdny nejezdilo a navíc je delší dobu výpadek ve školní mládeži. Naše autobusy v rámci MHD Kolín ujedou ročně zhruba tři čtvrtě milionu kilometrů,“ popisuje dění Martin Pípal, výkonný ředitel OAD Kolín.

Z městského rozpočtu směřuje do MHD Kolín každým rokem 25 milionů korun. Bude tomu tak i příští rok.

Starosta Michael Kašpar: Potřebovali bychom okruh okolo města

Michael Kašpar se objevil na kolínské radnici v roce 2014, kdy byl zvolen místostarostou. V nově vznikajícím odboru dotacía veřejných zakázek měl na starosti modernizaci autobusového terminálu. Když se pak v roce 2018 stal tehdejší starosta Vít Rakušan poslancem, Kašpar zaujal jeho pozici. A dění kolem městské hromadné dopravy tak sleduje stále z přední linie.

Michael KašparZdroj: Deník/Jiří MacekVy jste na modernizaci autobusového terminálu v Kolíně dostali významnou dotaci z Evropské unie – několik desítek milionů korun. Bylo těžké ji získat?
Nikdy to není jednoduché, ale máme zkušenosti. Za posledních šest let jsme jich získali několik. Odhaduji patnáct až dvacet dotací.

Například?
Na kompletní rekonstrukci okolí chrámu sv. Bartoloměje to byla dotace 80 milionů korun. A v říjnu jsme dokončili tři velké dotační akce na školách. Žádali jsme o prostředky z fondů EU na nové učebny pro přírodovědné a technické vzdělávání. Na dvou školách jsme postavili zcela nový pavilon, na jedné velkou půdní vestavbu. Celkové investice byly kolem 90 milionů a evropská pomoc činila zhruba60 milionů korun.

A co se týče autobusového terminálu, asi by to bez evropské dotace nešlo…
Ono by to šlo, stejně bychom se do toho jednou pustili. Bylo by to ale o dost složitější, trvalo by to déle, protože stále splácíme dluh z minulosti, který máme nyní ve výši 300 milionů. Přitom v roce 2010 to byla miliarda. Tehdy jsme byli jedním z nejzadluženějších měst v republice.

Takže u vás v Kolíně evropské dotace skutečně napomáhají rozvoji města?
Nemůžeme si je vynachválit. Bez evropských dotací by rozvoj mnoha měst byl zcela jiný. Smysluplné dotace do dopravy, školství, zdravotnictví, sociální sféry mají své opodstatnění.

Do MHD dáváte z rozpočtu ročně 25 milionů korun. Jakto bude příští rok, nepokrátíte tuto částku?
Vzhledem k tomu, že máme provozovatele a vysoutěženou smlouvu na určité ujeté kilometry, která koresponduje se zmíněnou částkou, je třeba ji dodržet. V Kolíně máme poměrně hustou autobusovou síť a nemáme v plánu ji redukovat. Naopak bychom chtěli, aby mohli jezdit zdarma lidé nad 65 let. Původně to byli lidé nad osmdesát, nyní i nad sedmdesát let, ale chceme dopravu autobusy zdarma nabídnout i lidem mladším. Uvidíme, jak se bude vyvíjet rozpočet.

Zmodernizovaný železniční uzel Břeclav
Oprava břeclavského nádraží se vyplatila. Průjezd uzlem se výrazně zkrátil

Jaká je vlastně dopravní situace v Kolíně?
Nikde to není ideální. Ani u nás ne, aut je velké množství a rozhodně neubývají. Hodně nám pomohl v roce 2011 dokončený jižní obchvat. Ale i když stát a Ředitelství silnic a dálnic tvrdí, že máme obchvat dokončený, my tvrdíme opak. Dokončen je ten od Havlíčkova Brodu a Kutné Hory směrem na Prahu, ale nám tady jezdí nákladní vozidla z průmyslové zóny, kteráje za Labem, přes město. Ideální by tedy byla ještě i východní varianta okruhu.

Co s tím lze dělat?
Zmíněný okruh je ideál, který je zanesený v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje, ale rozhodně to pro ŘSD není priorita. Vidí, že máme jeden obchvat a že druhý by nám sice pomohl, ale jsou města, jako třeba Stará Boleslav či Havlíčkův Brod, která nemají žádný. Jen si vezměte, že první zmínky o možnosti současného obchvatu se datují do roku 1970 a dočkali jsme se ho v roce 2011. Tedy po 40 letech…

Takže musíte vydržet a věřit. A jak to ve městě vypadá s placeným parkováním?
Parkování v užším centru je zpoplatněno, ale kousek za centrem už zaparkujete zdarma. A kromě nádraží lze parkovat zdarma všude. Vyjma jedné ulice, kde chceme parkování zpoplatnit, neuvažujeme o rozšiřování placeného parkování.

Co vás v Kolíně ještě v oblasti dopravy čeká?
My jsme si vytyčili čtyři hlavní body, vedoucí k myšlence, že když přijedete do města vlakem či autobusem, jste ve vstupní bráně do našeho Kolína. První byla modernizace terminálu. Hotovo. Druhá domluva se Správou železnic na rekonstrukci jejich budovy. Hotovo. Třetí je, že začneme jednat se SŽDC o vytvoření nového podchodu pod nádražím, který by začínal na našem terminálu a šel by za nádražím. To je ale investice za 300 milionů korun, oni mají zhotovitele a snad příští rok by se do toho mohli pustit. A pak je tu myšlenka parkovacího domu ve Starokolínské ulici.

Jak to vidíte časově s parkovacím domem?
Studii na parkovací dům máme. Pokud budu optimista, tak kdyby nám vyšla nějaká dotace, rok 2022 či 2023 by mohl být reálný.

Zdroj: MMR