Myšlenka vytvořit model historického centra města se v hlavě Stanislava Miloše zrodila přibližně v roce 1975.

„Od mládí mě zajímala historie města, už jak jsme jako děti po hradbách a dvorcích lozili a vše zkoumali. Vážně jsem ale o vytvoření modelu hranického náměstí začal uvažovat až po revoluci,“ začíná své vyprávění autor.

Osudnou se mu stala návštěva Českého Krumlova, kde podobné dílo spatřil.

„Keramický model historického centra tam mají v měřítku 1:200. Říkal jsem si, že to by bylo přesně ono, a že bych v tomto měřítku ty Hranice mohl dělat,“ pokračoval.

A protože byl Stanislav Miloš od mládí zapálený modelář, pracoval jako truhlář a baví ho archeologie, byl od myšlenky k realizaci jen krůček. K dnešní podobě však ale vedla ještě velmi dlouhá cesta.

Městské hradby v zámecké zahradě v Hranicích
Nové parkoviště i rekonstrukce hradeb. Hranice zatraktivní nový projekt

Vše začalo zámkem

V devadesátých letech minulého století vznikl první základ budoucího modelu.

„Nejdříve jsem udělal zámek, ten jsem tvořil zhruba jeden rok. Někdy v roce 2000 byl na výstavě v Mikulově, a pak dokonce na výstavě Století architektury na Pražském hradě. Pak jsem měl ale jinou práci a jiné starosti, a tak jsem se k tomu vrátil až po téměř deseti letech, “ vzpomíná Stanislav Miloš.

Další vznikla Židovská ulice, dnešní Janáčkova, horní podloubí a severní strana náměstí. Pak se opět pár let nic nedělo. Až díky popudu tehdejší ředitelky výstavní síně na Staré radnici, kde byla maketa vystavena, se práce opět hnuly. Před šesti lety totiž vyslovila myšlenku, že by chtěli mít v muzeu model celý.

Tak začaly k zámku pomalu přibývat další přilehlé uličky, domy, zákoutí, dvorky a také hradby, kterými bylo dříve obehnáno celé centrum města.

„Vycházím z plánů z roku 1745. V Norimberku se našel dokonce plán kolem roku 1710, který je velice přesný. Kromě plánů mám k dispozici staré fotografie, pohledy, archivní materiály nebo výkopy a zákresy ze skutečných archeologických výzkumů,“ vysvětluje Stanislav Miloš.

Papírový model má na šířku zhruba jeden a půl metru a délku přes tři a půl metru. Jde o mravenčí práci, takže i dnes je stále co doplňovat a vylepšovat.

„Model tvořím z kartonu a nejlepší karton je čajová krabička, která je velmi dobře tvárná. Jednotlivé části pak ještě natírám klasickými temperami,“ přiblížil pětašedesátiletý muž, který nad stavbou makety historických Hranic strávil už stovky hodin.

Hranický historik, vydavatel a publicista Jiří J. K. Nebeský.
Jiří J. K. Nebeský: Co ještě chystá a kde to v Hranicích má nejraději?

122 domů na náměstí

Podle dochovaných dokumentů bylo na hranickém náměstí 122 domů.

„Například od všech domů dnešní Janáčkovy ulice se našly staré plány z 19. a 18. století. Tehdy měl každý dům na náměstí podloubí, zachovalo se jen to hlavní podloubí, což bylo to dolní, a horní podloubí. Na náměstí byla kamenná kašna, vedle stál pranýř, pak socha panny Marie, ta je zde stále, a naproti radnici bude ještě socha svatého Jana Nepomuckého. Kostel ve středu náměstí nestál, ten byl tady v rohu, jak je dnešní umělecká škola. Dolní podloubí bylo dříve výstavné a mohutné právě proto, že tudy lidé chodili do kostela,“ ukazuje tehdejší podobu náměstí autor makety, pro kterého je tato ‘stavba‘ obrovským odpočinkem a odreagováním.

Ve výstavních prostorách Muzea na zámku jsou také k vidění panely s informacemi o vývoji a historii hranického zámku, a to ve středu a v neděli vždy od 14 do 17 hodin.