„Cena města se udílí jednotlivcům, ale mohou ji obdržet i kolektivy. Ocenění získají ti, kteří dosáhli významných úspěchů nebo podali mimořádný výkon v různých profesních oblastech a mají vztah k našemu městu,“ uvedl mluvčí Městského úřadu v Hranicích Petr Bakovský.

Nový skatepark vyrůstá jen nedaleko toho stávajícího v Hranicích.
V Hranicích vyrůstá nový skatepark. Za necelých 7 milionů

Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby. Cenu města tvoří pamětní list podepsaný starostou města, plaketa a jejímu držiteli připadne také finanční odměna 10 tisíc korun.

Zásady pro udělování Ceny města mohou lidé získat na podatelně Městského úřadu v Hranicích a na webu www.mesto-hranice.cz/zivotni-situace-ostatni. Nominace je možné zasílat poštou na adresu Městský úřad Hranice, odbor školství, kultury a tělovýchovy, Pernštejnské nám 1, 753 37, nebo předávat přímo na podatelně.