„Soutěž pořádá Včelařské muzeum v Hranicích ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a Městem Hranice,“ prohlásila zástupkyně ředitele Domu dětí a mládeže v Hranicích Jana Malátková. Jedná se o výtvarnou soutěž, která byla vyhlášena pro děti základních škol v Hranicích a v okolích obcích.

„Do soutěže se zapojilo celkem šest vesnických škol. Jsou zde výkresy z obcí Olšovec, Potštát, Milenov, Drahotuše, Bělotín a Opatovice,“ dodala Malátková. Je s podivem, že hranické výtvarné soutěže se nezúčastnila ani jedna ze zdejších základních škol.

Soutěž probíhala ve třech kategoriích. „Jedna je pro děti první a druhé třídy,“ informovala Jana Malátková. Další se mohly zúčastnit děti ze třetí až páté třídy a poslední byla připravena pro nejstarší děti od šesté do deváté třídy.

„Každá škola mohla v jednotlivých kategoriích poslat tři výkresy. Celkem se nám jich zde sešlo čtyřiašedesát,“ dodala Jana Malátková.

Výběr třech nejvydařenějších

V každé soutěžní kategorii vybírala porota nejlepší tři obrázky, které budou příští pátek sedmnáctého června ohodnoceny při slavnostním vyhlašování ve dvoraně hranického zámku.

„Autorům nejlepších obrázků budou předány ceny a odměny. Obdrží medaile z včelího vosku, diplomy a další věcné dárky darované sponzory soutěže,“ řekla zástupkyně ředitele Domu dětí a mládeže Jana Malátková.

Současně s vyhlášením bude probíhat i prezentační akce včelařského muzea, kde si děti budou moci ozdobit perníčky a budou tam vystavené předměty spojené s včelařinou a propagační materiály.

„Smyslem soutěže je seznámit děti s životem včel v přírodě a s prací včelařů. V neposlední řadě také prohloubit znalosti dětí o přírodě jako takové,“ prohlásil Pavel Malovec z Včelařského muzea v Hranicích. (zem)

Hranický deník|Propagujte i svojí stránku