Příznivce přírody, které pěkné počasí nezlákalo na jiný výlet, přivítal lesník a pracovník Ekoltesu pak Rakovič, který ochotně představit městské lesy a odpovídal na otázky zájemců. Poté se skupina přesunula na paseku, kde zasázela několik stovek sazenic dubů. Pořadatel akce - Junák, skautské středisko Hranice, děkuje za pomoc při pořádání firmě Ekoltes, Městu Hranice a také Střední lesnické škole za zapůjčení pracovního nářadí.