„Slavnostní předání funkce se uskutečnilo na nástupu praporu dne 31. srpna za účasti zástupce velitele Pozemních sil, velitele brigády, velitelů praporů brigády a dalších významných hostů z řad partnerských organizací,“ informoval Radim Witozs ze 71. mechanizovaného praporu.

Při nástupu byly uděleny i Pamětní odznaky 71. mechanizovaného praporu za osobní přínos k rozvoji spolupráce s praporem.

Odznakem se nyní může pyšnit starosta města Hranice Jiří Kudláček (ODA), zástupce náčelníka štábu brigády podplukovník Petr Šimek a také předseda klubu vojenských důchodců plukovník Miroslav Suk.