„Grantový program podporuje významné a hodnotné akce konané v hranickém regionu v oblasti vzdělávání, kultury a sportu. Letos je program zaměřen na podporu environmentální výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, podporu tvůrčího a sportovního potenciálu dětí a mládeže, obnovu místních tradic a zvyků, a zaměří se také na významné akce přesahující území jedné obce,“ uvedla projektová manažerka Pavla Vaculová z Hranické rozvojové agentury.

Jednorázový příspěvek na akci se může vyšplhat až do výše patnácti tisíc korun. Mikroregionu Hranicko a šesti významným firmám regionu, které se do letošního ročníku zapojily, se podařilo nashromáždit celkem dvě sta tisíc korun. Devět tisíc jde na podporu a propagaci programu, zbytek se rozdělí mezi úspěšné uchazeče.

Celý rozhodovací proces bude v podstatě založen na bázi výběrového řízení. Čím více požadavků žadatel splní, tím vyšší je jeho pravděpodobnost úspěchu. „O tom, komu bude příspěvek udělen, rozhodují zástupci firem, které se na programu podílejí, a představitelé Mikroregionu Hranicko. Ti každou žádost podle splňujících požadavků bodově ohodnotí. Rozhodující pak bude průměr dosažených bodů,“ řekla Vaculová.

Projektová manažerka Hranické rozvojové agentury také dodala, že akce se musí konat v časovém rozmezí od dubna 2012 do března 2013. „Do letošního dubna už bude jasné, které subjekty uspěly a které naopak úspěšné nebyly,“ upřesnila. Hranická rozvojová agentura, která program koordinuje, přijímá žádosti o grant právě od úterý 14. února do 5. března 2012. (pm)