Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?

V letošním roce jsme začali pořizovat novou územně plánovací dokumentaci. Byli bychom rádi, kdybychom ji do konce roku dokončili.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Povedlo se nám podstatně zlepšit zázemí našeho univerzálního hřiště. Propojili jsme ho s nádvořím obecního úřadu, kde lze nyní realizovat mnohem lépe sportovní a kulturní akce na hřišti. Dále se po několika letech podařilo dotáhnout do konce realizaci Migračního koridoru Žabník, kde přibude několik hektarů zeleně, a podařilo se nám nechat odbornou firmou ošetřit naše památné stromy.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Finanční prostředky na rozvoj obce a její údržbu. Končí programovací období evropských fondů, kde jsme mohli jako malá obec žádat o finanční prostředky z Evropské unie z Programu rozvoje venkova, a v současnosti se připravuje nové, kde podle zatím kusých informací nebude na malé obce alokováno dostatek prostředků. Nevím, jak budeme zajišťovat rozvoj obce, abychom ji udělali atraktivní pro mladé lidi, aby nám z obce neutíkali do měst.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Mám za to, že u nás mají aktivní lidé dostatek možností, jak se sportovně i kulturně zapojit. Máme dvě nová hřiště, kulturně-společenské centrum s knihovnou, kde se téměř denně něco děje. V obci máme dva aktivní spolky, sbor dobrovolných hasičů, jehož 30 členů je oporou při jakékoliv pracovní činnosti v obci a jejich kulturní aktivity poskytují dostatek prostoru pro každého, kdo se chce bavit.

V posledních letech se velmi aktivně rozvíjí spolek žen s příznačným jménem KloKočky. Tento spolek se zaměřil na využití volného času žen a plně se věnuje i našim dětem. Jejich plán akcí je natolik rozmanitý a otevřený široké veřejnosti, že u nás se rozhodně nenudíme. Přesvědčit se o tom můžete na našich webových stránkách, kde je prezentován plán činnosti obou spolků i foto z jejich akcí. Z pohledu starosty se spolky rozvíjí velmi dobře a já se snažím je v rámci možností podporovat.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

K této otázce jsem se již částečně vyjádřil. Jen bych doplnil, že jsou věci, na které jako starosta nemám vliv. Jsou to rozhodnutí centrálních orgánů a jejich dopad na malé obce. Vzdaluje se nám lékařská péče, ruší se pošty, školky, někde i školy, přes víkend téměř nejezdí autobusy, protože doplácíme autobusové spoje, takže z rozpočtu doplácíme hlavně na zajištění školních a pracovních spojů, atd. Koho by odliv mladých, perspektivních lidí potřebných pro zajištění pokračování života na obcích nestrašil.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

V Klokočí žijí pracovití, aktivní lidé, se kterými se mi jako starostovi dobře spolupracuje. Dále bych vyzdvihl naše dva spolky, které se mají k světu a každý aktivní člověk se v nich může realizovat. Po generacích našich předků jsme zdědili krásnou obec Klokočí se vším, co za stovky let klopotné práce vytvořili. V současnosti se všichni společně snažíme pokračovat v jejich díle, abychom se nemuseli stydět, až předáme starost o obec následující generaci Klokočáků.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

V Praze.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK