Konkurence v celoevropském kole byla skutečně výrazná. Zapojili se do něj vítězové národních kol ze sedmi evropských států – Bulharska, České republiky, Francie, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska.

„Šesté místo v Evropě je velice pěkné, jsme s ním spokojení. Měli jsme trochu strach, abychom neskončili poslední. Je to takové ocenění za práci, kterou nám to dalo. To, že jsme se s tak malou obcí, jako je Skalička, dostali do evropského kola, cítíme jako velký úspěch,“ řekla ředitelka Základní školy ve Skaličce Dušana Mužíková.

Lví podíl na úspěchu aleje mají děti ze zmíněné školy, které se samostatně zasazovaly o popularitu a zviditelnění těchto vysokokmenových stromů.

„Ve městech se vysazují hlavně malé stromky, vysokokmenný strom je málokde. I proto musím právě dětem za jejich úsilí nesmírně poděkovat,“ dodala ředitelka.

Ostatně kladný vztah ke stromům vyjádřili také samotní žáci.

„Máme alej rádi, chodíme si do ní s paní učitelkou hrát, objímáme stromy a šeptáme jim,“ uvedla žákyně 3. třídy Maruška Žeravíková. Další klady tohoto prostoru doplnil také její spolužák Adam Kuchař. „V létě je v aleji stín a čerstvý vzduch, baví nás si u ní stavět různé bunkry a domečky,“ řekl.

Hodně nás to stmelilo

Nejen tito žáci, ale celá obec má z úspěchu velkou radost.

„Jsme šťastní i děti si to velice užívají. Myslím si, že nás to hodně stmelilo. Zároveň patří poděkování všem, kteří přiložili ruku k dílu. Ať už je Olomoucký kraj, váš Deník či další média. Kdybych to měla všechno vyjmenovávat, bylo by to na dlouho,“ konstatovala dále ředitelka Mužíková.

Jedním z hodnotících kritérií jednotlivých kol této ankety byl také příběh, který se ke stromu či celé aleji vztahoval. Příběh dubovo – lipové aleje ze Skaličky byl zajímavý právě svým těsným propojením s dětmi. Žáci zdejší malé školy se do aleje rostoucí v zámeckém parku chodí učit o přírodě i historii.

Vítězná lípa z maďarského Felsőmocsoládu zaujala svou pověstí. Traduje se, že před mnohými lety po ničivém požáru ze semínek této lípy s pomocí kouzelných mužíčků vyrostl nový les a lípa je nyní jeho ochránkyní. Vyprávění se předává z generace na generaci v rodině Bánových, ve které je dodnes zvykem představovat lípě své malé členy.

Alej ze Skaličky si už vítězstvím v celostátním kole zajistila odborné ošetření stromů, která proběhne právě v březnu. Ošetření bude trvat jeden týden.

Cílem mezinárodní ankety, kterou v rámci České republiky pořádala Nadace Partnerství, bylo upozornit evropskou veřejnost na téma starých stromů a zachování rozmanitosti přírody.