Jaromír Bystroň, přednosta oddělení alergologie a klinické imunologie olomoucké fakultní nemocnice, vám zodpověděl vaše dotazy prostřednictvím online rozhovoru ve čtvrtek 9. května od 16. hodiny

ON-LINE rozhovor najdete ZDE

Doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Po absolvování Lékařské fakulty UP v Olomouci v roce 1976 začal pracovat jako pediatr. Postupně se specializoval v oboru alergologie a klinická imunologie.

Od roku 1988 působil jako ordinář pro klinickou imunologii a od roku 2004 dosud jako přednosta Oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice v Olomouci.

Pedagogicky působil do roku 1996 na Lékařské fakultě UP v Olomouci a následně v IPVZ (Institut pro další vzdělávání lékařů) v Praze.

Je členem výboru České společnosti alergologie a klinické imunologie, ve kterém po 2 funkční období vykonával funkci místopředsedy.

Je autorem či spoluautorem 5 monografií a více jak 200 odborných prací v domácích i zahraničních odborných časopisech a více než 250 prezentací na domácích či zahraničních kongresech či konferencích.