Jedná se o výsledek dlouholeté snahy Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče (SKVIMP).

Vloni schválila Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) pilotní projekt, kdy po celé České republice vzniklo dvaapadesát Nutričních ambulancí a čtyři Nutriční centra. Do projektu byla zařazena i hranická nemocnice na základě dlouhodobě vyvíjené aktivity v oboru nutriční a metabolické péče.

„Ačkoliv by se zdálo, že v současné době uprostřed vyspělé společnosti je téma podvýživy neaktuální, bylo prostřednictvím různých studií dokázáno, že až polovina všech pacientů může mít klinické projevy podvýživy. Statistiky ukazují, že při přijetí do nemocnice vykazuje třicet až padesát procent pacientů v důsledku onemocnění známky podvýživy a v průběhu hospitalizace se stav výživy může ještě zhoršit,“ vysvětlil důvod vzniku Nutriční ambulance v Hranicích její pracovník MUDr. Tomáš Čáran, který pracuje jako nutriční specialista spolu s kolegou MUDr. Tomášem Mičkalem a nutriční terapeutkou Zuzanou Holcovou.

Předmětem péče nové ambulance je vyhledání rizikových pacientů a poskytnutí potřebné péče a nutriční podpory. Ti, jejichž stav bude vyžadovat speciální nebo domácí nitrožilní výživu, mohou být odesláni do Nutričních center, která fungují u vybraných fakultních nemocnic v Česku.

Lékaři z hranické Nutriční ambulance spolupracují kromě kolegů v nemocnici také s praktickými lékaři, ambulantními specialisty a pracovníky ze zdravotně – sociálních služeb, například Domova seniorů. Statistiky z jiných ambulancí ukazují dvoj až trojnásobný meziroční nárůst počtu pacientů s rizikem podvýživy.

„Ambulance je umístěna v areálu nemocnice, zatím v traktu kardiologické ambulance. Přihlášení je možné přes Centrální příjem nemocnice a paní Zuzanu Holcovou,“ doplnil Čáran.