Předchozí
1 z 22
Další

TŘI OTÁZKY PRO STAROSTU

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Jaroslav Loskot

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Pavla Jochcová, Jezernice

Starostka obce Jezernice Pavla JochcováZdroj: archiv starostky

1. V obci je momentálně klid, všechno dobře funguje. Zpočátku chyběly dezinfekční prostředky pro úřad, služby a firmy v obci. V současné době je dezinfekce dostatek. Problémem může být izolovanost některých lidí a strach vydatně živený sdělovacími prostředky. Naštěstí nás zachraňuje jarní sluníčko, práce na zahradě, příroda. V obci zatím není nikdo s pozitivním testem na koronavirus. Osobně se ale obávám situace, kdy bychom se při výskytu onemocnění v obci pouze dozvěděli, že tu je a nevěděli, kdo je nemocný, protože nám to hygienici nesmí sdělit! V takové situaci nebudeme schopni účinně zajistit maximální ochranu ostatních obyvatel. A to je špatně. Proto jsem dnes odeslala příslušnou petici starostů na Úřad vlády ČR.

2. Chci moc poděkovat našim ženám - švadlenkám, kterých se na výzvu obce postupně přihlásilo devět. Během krátké doby nám ušily pro spoluobčany nezištně na 900 roušek. Díky nim jsme mohli první roušky zdarma rozdat občanům už 19. března, první den zákazu pohybu mimo bydliště bez ochrany horních cest dýchacích. Další roušky jsou nyní nepřetržitě k dispozici na veřejně přístupném místě před obchodem. Pochvalu si zaslouží pedagogové naší základní školy v čele se skvělým ředitelem Jardou Mihalem, kteří při práci s dětmi využívají moderní technologie, pracují s nimi online, jsou v kontaktu a děcka to tak více baví. Rovněž si ji zaslouží všichni obyvatelé i návštěvníci Jezernice, kteří respektují přijatá opatření, chovají se zodpovědně a ohleduplně k druhým.

3. Jsem přesvědčená, že vedení státu a vedení Olomouckého kraje zvládá situaci velmi dobře. Vážím si jich za jejich odvahu rozhodovat, brát na sebe tíhu odpovědnosti. Vím, že to není jednoduché. Je jasné, že po boji bude každý generál a někteří kritici budou považovat mnohé z toho, co se udělalo i co se neudělalo, za velký problém. Ale to je úděl lidí ve vedoucích pozicích. Držím jim palce a přeju hodně sil a zdraví. Patří jim velký dík.

Odpovídala ve středu 1. dubna.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Alena Veličková, Horní Újezd

Starostka obce Horní Újezd Alena VeličkováZdroj: archiv starostky

1. Momentálně problém v současné době v obci nemáme. Problém vidím v té nejistotě, co nás ještě čeká, situace se den ze dne mění za pochodu. Není jasný plán ani strategie. Snažili jsme se občanům zajistit to, co maximálně šlo. Do každého domu či domácnosti byly rozneseny látkové roušky, které byly ušity v obci, nebo zajištěny ve spolupráci s Mikroregionem Záhoran. Dále občané obdrželi 5 párů rukavic, dezinfekci v balení 0,5 l a dále malý tzv. příruční dezinfekční sprej např. na cesty či nákupy.

2. Určitě občany, jejich ukázněnost i zájem. Obdrželi jsme např. darem od manželů z obce 40 balení jednorázových rukavic, další manželé, kteří vyrábějí mýdla, je rozdávali před domem. Mám radost z fungování prodejny COOP.

3. Tak snad ano. Mají důležité poslání- zajistit dobře fungující zdravotnictví, to je prvořadý úkol, a sociální služby pro zdravotně postižené a seniory. Myslím si, že v takovéto situaci by se měly odhodit stranická trička a táhnout za jeden provaz pro dobro občanů.

Odpovídala v úterý 7. dubna. 

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Petr Měřínský, Přerov

Primátor Přerova Petr MěřínskýZdroj: archiv primátora

1. V této chvíli nám vedle zajištění dostatečného množství osobních ochranných pracovních prostředků dělá největší problémy zajištění ubytování a ostrahy pro osoby bez přístřeší a vykázané z důvodu domácího násilí, u kterých vylo diagnostikováno onemocnění COVID-19, které nebyly hospitalizovány a byla jim nařízena karanténa.

2. Rád bych ocenil všechny, kteří pomáhají, mnohdy na hraně svých možností – zdravotníky, doktory, zdravotní sestry, hygieniky, policisty, hasiče, pracovníky sociálních služeb, tedy lidi v první linii i všechny ty, kteří se do praktické pomoci zapojili třeba šitím roušek apod.

3. Myslím, že v rámci možností všichni situaci řeší všichni velmi dobře. K tomuto přesvědčení mě vede i porovnání se světem, ze kterého, dle mého soudu, nevycházíme vůbec špatně.

Odpovídal v pátek 3. dubna. 

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Vladimír Martínek, Horní Moštěnice

Starosta obce Horní Moštěnice Vladimír MartínekZdroj: archiv starosty

1. Jediný a zásadní problém v současné době v obci je ten, že chybí kulturní, společenské a sportovní akce, které byly vždy chloubou v celém regionu. Jako by se život zastavil a obec přestala dýchat. Schází především pravidelné měsíční setkávání klubu pro starší a pokročilé, autobusové zájezdy spolků za poznáváním, na muzikály a i divadelní vystoupení v kulturním domě. Nezvykle ticho a liduprázdno je v okolí základní a mateřské školy. Nový víceúčelový sportovní areál, který jsme slavnostně otevřeli v září loňského roku, čeká na využití a zatím zeje prázdnotou. Taktéž zrekonstruovaná zámecká zahrada smutně vyhlíží své první návštěvníky. Bohužel, vyhlášení nouzového stavu bylo jediným logickým krokem a občané Horní Moštěnice to tak chápou. Je snadné si domyslet, že i plánované oslavy Dne dětí v zámecké zahradě jsou ohroženy a mám vážné obavy, že i pivní slavnosti, letní promítání filmů v zámecké zahradě a i koncert Marie Rottrové při příležitosti hodových oslav se bude muset odložit na příští rok. Ale nechci předbíhat situaci, uvidíme. Co ale běží dle plánu, jsou investiční akce. Budují se podkrovní nájemné bytové jednotky nad budovou pošty, byla zahájena rekonstrukce oplocení a chodníky kolem základní a mateřské školy, nainstalovány klimatizační jednotky v odděleních mateřské školy, provedena výměna osvětlení v tělocvičně základní školy a v současné době běží výsadba 40 stromů v areálu zámecké zahrady.

2. Pochvalu zaslouží všichni občané Horní Moštěnice za pochopení, toleranci a dodržování opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Dělal jsem si namátkové kontroly a nikde v obci jsem nezjistil žádné porušování těchto nařízení. Ale co bych chtěl vyzvednout a pochválit je to, jak drtivá většina občanů začala hned v prvních dnech šít doma krycí roušky nejen pro sebe, ale pro známé a kamarády a hlavně je používat na veřejnosti. Především chci ocenit a poděkovat celé řadě ženského pohlaví v obci a Čalounictví Hrubý, kteří do dnešního dne odevzdali na obecní úřad přes dva tisíce našitých roušek pro ty, kteří tu možnost neměli. Tímto chci poděkovat i zaměstnancům obecního úřadu v Horní Moštěnici, za distribuci těchto roušek a desinfekčních přípravků, kterou obec nakoupila, do každého domu v obci.

3. Můj názor je takový, že máme před sebou situaci a výzvu, kterou žádný z nás nepamatuje a nemá s ní žádné zkušenosti. Učíme se všichni za pochodu. Nevíme, jak dlouho potrvá a v jakém rozsahu se bude vyvíjet. Jako starosta obce pravidelně sleduji veškerá nařízení a doporučení vydaná vládou ČR, krizovým štábem a vedením Olomouckého kraje a jsem přesvědčený o dobrém zvládání a rozhodování nadřízených úřadů. Vážím si těchto lidí, kteří bez ohledu na své osobní volno řeší v této vypjaté době složité a náročné úkoly. Naopak je mě líto těch, kteří umí jen kritizovat a zviditelňovat se v médiích. A jak se říká - po bitvě je každý generálem.

Odpovídal v úterý 7. dubna. 

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Jiří Řezníček, Tučín

Starosta obce Tučín Jiří ŘezníčekZdroj: archiv starosty

1. Momentálně největším problémem jsou skupiny motorizovaných mladých “teenagerů“ , kteří dojedou automobily na jedno místo, udělají si piknik při hudbě z otevřeného auta zanechají odpadky po obalech z jídla, pití a odjedou. V době zákazu shromažďování si nedovolí takovou sešlost ve městech protože tam hlídkují policisté a je na ně moc vidět. Na venkově se policie objeví je na zavolání a to většinou stihnou účastníci zmizet. Místní občané se snaží dodržovat veškerá opatření jako prevenci před nákazou a mají pak z takovýchto návštěvníků obavy.

2. Rád bych vyslovil poděkování všem občanům, kteří dodržují vyhlášená preventivní opatření proti nákaze a zachovávají klid a zvládají někdy nepříjemné stresové situace. Zvláště bych pak poděkoval všem ženám, ale i mužům, kteří se zapojili do šití ochranných roušek pro naše občany a tím že je jich dost můžeme pak přispět i do Domova důchodců kde jsou také potřebné.

3. Ano. Myslím, že se dostali do nezáviděníhodné situace a vše zvládají dobře. Musíme pochopit i to, že v tak rozšířené pandemii se ochranné pomůcky zajišťují obtížně a pro zdravotní zařízení a pracovníky v první linii jsou potřebnější. V této době by měla jít politika a slovíčkaření stranou a všichni by měli táhnout za jeden provaz. Teď se projevují charaktery lidí. Přeji všem, abychom to společně zvládli a mohli se navrátit k normálnímu životu.

Odpovídal v úterý 31. března.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Viktor Kohout, Litovel

Starosta Litovle Viktor KohoutZdroj: Deník / archiv

1. Zajištění normálního chodu úřadu, nedostatek některých ochranných prostředků( rukavice, desinfekce), obavy drobných živnostníků z nejistoty, strach z nás v okolí (díky mediální masáži).

2. Ocenil bych všechny občany, že vydrželi izolaci a chovají se zodpovědně.

3. Je to pro všechny nová situace. Komunikace byla a je s panem hejtmanem i s řediteli bezpečnostních složek (policie, HZS OK..) na výborné úrovni. Představitelé státu mě trápí v mediálních prohlášeních, které mnohdy občany matou, jako např. plošné testy na Litovelsku. Není připraveno a pustí se do médií.

Odpovídal v pondělí 6. dubna.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Marek Pazdera, Velká Bystřice

Starosta Velké Bystřice Marek PazderaZdroj: Deník

1. Myslím, že to tady ve Velké Bystřici zvládáme statečně, samozřejmě, hlavně ze začátku chyběli ochranné prostředky a také v naší jindy neuvěřitelně spolkově aktivní obci trošku umřel společenský život, což nám všem chybí.

2. Hlásilo se nám neuvěřitelné množství dobrovolníků nabízeli roušky, pomoc při nákupech, apod. Takže pochvala a ocenění míří hlavně k nim.

3. Nemyslím, že jde vše ideálně, ale prostor pro hodnocení rozporuplných opatření bude až po skončení krize. Věřím, že si z toho vezme ponaučení nejen vláda, ale i každý z nás. Osobně jsem také na konci února absolutně neočekával takovou pandemii…

Odpovídal v sobotu 4. dubna. 

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Jitka Ivanová, Přáslavice 

Starostka Přáslavic Jitka IvanováZdroj: archiv starostky

1. Zásadní problémy přijdou až po skončení nouzového stavu, kdy začneme zjišťovat, kolik občanů přišlo o zdroj živobytí a jak vysoká je přímo v obci nezaměstnanost. A jaký dopad to může mít na život rodin a občanů v obci a potřebu případných podpůrných dávek.

2. Děkuji všem našim zaměstnancům, že i při těchto podmínkách zajišťují nezbytný chod činností v obci (obědy pro seniory, Pošta partner, ČOV, výsadba lesa, údržba bytového fondu, úklid po zimě, distribuce roušek atd.), dále všem dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří ušili a přinesli roušky a taky hasičům, kteří pomáhali na Litovelsku a s distribucí dezinfekce v obci a vůbec všem občanům, kteří jsou trpěliví a disciplinovaní.

3. Tak bohužel o tom přesvědčena nejsem. Informace pro obce a občany chodí pozdě, nepřehledně nebo zase dvakrát apod.

Odpovídala v sobotu 4. dubna. 

Miroslav Žbánek, Olomouc

Primátor Olomouce Miroslav ŽbánekZdroj: MmOl

1. Je těžké predikovat, co bude za týden či za pár dní, tedy jak se bude vyvíjet epidemie, ale řekl bych, že prozatím se nám podařilo nastavit fungování v nouzovém režimu s řadou mimořádných opatření. Samozřejmě existují stále dílčí problémy, ale myslím, že to základní fungování zvládáme. O to víc musím myslet na to, co bude po skončení mimořádné situace. Mám strach o živnostníky, majitele restaurací a všechny ty, kteří dnes nemohou kvůli mimořádným opatřením normálně fungovat a ocitají se v těžké ekonomické situaci. Velmi bych si přál, aby se situace z pohledu hygieniků co nejdříve zlepšila tak, že budeme moci městu vracet jeho život. Čím déle bude prázdné město, tím horší mohou být následky pro jednotlivce i pro celé město.

2. Chtěl bych ocenit všechny Olomoučany, kteří opakovaně ukazují, že naše město má opravdu velké srdce. Jeden den jsme vymysleli sbírku doma šitých roušek a už druhý den jsme je mohli začít distribuovat potřebným. Za pár dní jsme měli už asi 16 tisíc roušek, většinou od lidí, kteří zůstali kvůli nouzové situaci doma a na šicích strojích tvořili tolik potřebné ochranné prostředky. Pochválit chci všechny, kdo pomáhají udržovat v nelehké době fungující společnost, ať jsou to hasiči, desítky dobrovolníků, kteří zásobují osamělé seniory, řidiči MHD, kteří hlavně z počátku i s improvizovanými ochrannými prostředky riskovali zdraví a zajistili fungování MHD, pracovníci Charity Olomouc, a mnoho dalších. Velké díky míří k lékařům, sestřičkám a dalšímu zdravotnickému personálu. A v neposlední řadě děkuji i kolegům magistrátu a z krizového štábu, který funguje sedm dní v týdnu.

3. Samozřejmě se mohu ptát, zda nebylo možné být o něco lépe připravení, na druhou stranu musím uznat, že pohromou tohoto typu jsme ještě neprocházeli a učíme se za pochodu. My sami v mnohém ohledu prošlapáváme cestu, na tento typ krize nebyl nikdo připraven a cesty se hledají. S krajem spolupracujeme od začátku intenzivně a efektivně, a jakmile začaly na jejich i naší úrovni fungovat všechny krizové mechanismy, bylo to perfektní. Celý ten složitý mechanismus fungování státu, krajů, měst a obcí v krizové situaci si musel takříkajíc sednout a najít správné modely komunikace. Od počátku intenzivně komunikujeme, obracíme se s dotazy ohledně fungování samosprávy na kraj i jednotlivá ministerstva. Nejdřív to trochu vázlo, posléze se komunikace a metodická pomoc rozběhla. Je jasné, že na toto nebyl nikdo připraven, musela se najít cesta, jak rozhodovat a jak zajišťovat provoz veřejné správy. Za ty tři týdny jsme vlastně v praxi vytvořili manuál, jak zvládat pandemii a zajistit fungování veřejné správy. Nejedno z rozhodnutí, která jsem jako předseda krizového štábu udělal, se stávaly precedentem pro další města a obecně pro fungování krizových štábů.

Odpovídal v pátek 3. dubna. 

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Radek Vincour, Uničov

Starosta Uničova Radek VincourZdroj: Deník

1. Naše město se probouzí do dalšího dne, kdy bylo zrušeno opatření KHS o uzavření oblasti Uničova, Litovle a Červenky. Je to situace, která připomíná vlak, který nehybně stojí na nově připravených kolejích a snaží se rozjet. Zásadní je zajištění rozšíření služebnosti úřadu, obchodů, lékáren, zdravotní služby , hromadné dopravy, pošty bankovních úřadů a dalších důležitých institucí pro chod města, které se zdají být v běžném životě jako nepodstatné.

2. V prvé řadě všechny občany našeho města, protože se řídili pokyny KHS a staly se hrdiny, kteří 14 dnů, mnohdy i se svými neřešitelnými problémy, zůstali ve svých bytech a RD, všem složkám IZS – lékaři, policie, armáda, dále všem dobrovolníkům, kteří během 14 dnů nabídli svou pomoc zajišťovat potřebné služby, všem kolegům v krizovém štábu, všem dárcům, kteří nám pomáhali hmotně nebo finančně, všem našim zlatým šičkám. Nanejvýš stavím to semknutí občanů, kteří večer co večer potleskem ze svých oken a balkónů všem zmiňovaným děkovali a sebe navzájem podporovali.

3. Ocitli jsme se ve zcela nové a neznámé situaci. Všichni jsme čekali pomoc hned – přes veškerou snahu, situaci známe všichni. V tuto chvíli je nutné ukončit situaci a boj s tímto virem a následně ihned zabezpečit vytvoření nutných opatření, pro možné budoucí obdobné situace. Nyní není čas na to, abychom někoho vinili, nyní stále bojujeme s bestiivirem.

Odpovídal v úterý 31. března.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

František Jura, Prostějov

Primátor Prostějova František JuraZdroj: Deník / Jiří Kopáč

1. V prvních dnech se nám u několika "hladových oken" shromažďovaly skupinky popíjejících občanů. Naši strážníci se ale na tuto věc soustředili a v současné době už o žádném podobném problému nevíme.

2. V případě Prostějova se do práce zapojilo obrovské množství lidí. Nejen zdravotníci, ale také policisté, strážníci, hasiči, personál zařízení poskytujících sociální péči. S pomocí se nám hlásí malé i větši firmy, spousta dobrovolníků. A neplatí to jenom o spolupráci s radnicí. Někdo se stará o nákupy sousedům, někdo šije roušky, někdo je pomáhá rozvážet seniorům. Myslím, že občané Prostějova pracují pro svou komunitu mimořádně obětavě a usilovně. Těšíme se, že až pominou současné nezbytná opatření, bude příležitost jim poděkovat. A také, že spolu oslavíme letošní 630. výročí povýšení Prostějova na město, které prozatím muselo jít stranou.

3. Myslím, že v rámci možností situaci zvládají velmi dobře.

Odpovídal ve čtvrtek 2. dubna.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Vlastimil Michlíček, Nezamyslice

Starosta obce Nezamyslice Vlastimil MichlíčekZdroj: archiv starosty

1. Největší problém? Asi přimět některé občany, zejména z řad méně přizpůsobivých, k dodržování základních pravidel jako je nošení roušky nebo zákazu shromažďování se. Někteří spoluobčané stále berou opatření na lehkou váhu. Překvapuje mě to zejména u některých seniorů.

2. Rád bych naopak pochválil všechny občany, kteří stanovená pravidla a nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví dodržují a respektují. Zejména pak dík patří zdravotníkům ve zdravotním středisku a děvčatům v obchodech, které „fungují“ v první linii a nebojácně denně obsluhují všechny občany. Cením si také spousty šikovných švadlen, které pomohly se zajištěním dostatečného počtu roušek pro potřebné. Dík také patří všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají zvládnout situaci např. tím, že nakupují a pomáhají seniorům. Pro pomoc seniorům jsme zřídili zvláštní telefonní linku pomoci.

3. Samozřejmě je co zlepšovat. Komunikace a přenos všech nařízení, mimořádných opatření a dalších pokynů funguje dle mého názoru vcelku dobře. Zásobování ochrannými pomůckami sice vázne, ale chtěl bych věřit, že všichni dělají, co je v jejich silách. Důležité je, aby byli chráněni hlavně zdravotníci a ostatní záchranné složky. Nikdo nemohl dopředu předpokládat a jen těžko šlo předpovídat, jak se nákaza rychle rozšíří. Pravdou bohužel ale je, že na obcích se musíme zařídit sami. Roušky používáme domácí výroby, desinfekci jsme si společně s ostatními obcemi nakoupili sami a tu pak rozdáváme našim občanům.

Odpovídal v úterý 7. dubna.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Michal Obrusník, Konice

Starosta Konice Michal ObrusníkZdroj: archiv starosty

1. Zatím jsme bez nákazy, ale největším problémem je absence adekvátních ochranných prostředků distribuovaných ze strany státu pro zajištění fungování služeb občanům ze strany městského úřadu. Obdrželi jsme pouze 15 respirátorů druhé třídy. Snažíme se i prostřednictvím vlastních objednávek zajistit nanofiltry do roušek

2. Lidi, kteří se dobrovolnicky pustili do šití roušek, zejména paní Janu Hemzal, která zahájila šití bezprostředně. Dále samozřejmě dámy, které zahájily výrobu roušek v našem Komunitním centru Konice a v neposlední řadě Charitu Konice, která je pro nás naprosto zásadním partnerem. Poklonu musím vyseknout i všem prodavačkám a prodavačům v obchodech i zaměstnancům našich Technických služeb.

3. Komunikace a přenos informací funguje, kritika dle mého názoru teď není na místě. Je však skutečností že nám všem chybí účinné ochranné prostředky. Mrzí mne, že stát nakupuje v zemi, do které předtím nezištně poslal pomoc a kladu si otázku, proč raději formou podpory nebo daňových úlev nemotivoval tuzemskou výrobu.

Odpovídal v pondělí 6. dubna.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Monika Prokopová, Slatinky

Starostka obce Slatinky Monika ProkopováZdroj: archiv starostky

1. Myslím, že u nás v obci jsme se se současnou situací vypořádali docela dobře. Žádné větší problémy se nevyskytují. Slatinkovští jsou opravdu disciplinovaní, takže nedochází k žádným vypjatým situacím ani k porušování režimu nouzového stavu.

2. Hned na začátku ochotné a šikovné švadlenky z obce našily roušky pro všechny, kteří je potřebovali (a stále doplňujeme stav – lidé si je mohou vyzvedávat v obchodě). Seniorům jsme roušky rozvezli domů a také jsme jim nabídli možnost donášky nákupu. Díky obětavým manželům Martince a Martinovi – jak jim říkáme (jinak panu Nguyen Van Viet s manželkou) máme možnost nakoupit si přímo ve Slatinkách a lidé tak nemusí nikam vyjíždět. Obchod je zásobený velmi dobře, svítí čistotou a každý den se dezinfikuje. Obrovská výhoda venkova je, že můžeme být v soukromí a přitom na čerstvém vzduchu, takže si lidé po zimě uklízí dvorky a zahrady chystají na sezónu. Také práce na zvelebování obce se nezastavily. Vysadili jsme nové stromy, vyčistili koryto potoka a budujeme kus nového chodníku. Dokonce (díky zavřeným školám) se nám podařilo získat alespoň na pár hodin týdně i brigádníky. Zkrátka, pracujeme tak, jak nám to nouzový režim dovoluje. Chtěla bych proto moc poděkovat všem občanům Slatinek za jejich příkladný přístup. Věřím, že společně tento krizový stav přežijeme ve zdraví a překonáme vše bez větší úhony. A taky doufám, že to, že letos nepostavíme májku a ani nejspíš nebudeme moct oslavit květnové svátky, si vynahradíme v létě na hodech :-).

3. Co se týká vedení Olomouckého kraje – tam bohužel nemohu objektivně posoudit, jak situaci zvládá. Zatím jsme totiž nic akutního nemuseli řešit. Myslím, že pracují jak nejlépe mohou, s tím, co mají k dispozici. Byla jsem dnes v Prostějově na magistrátu pro "příděl" ochranných prostředků. Jako obec jsme dostali celkem dohromady 12 litrů desinfekce, 20 respirátorů a 50 jednorázových roušek. Pracovníci krizového štábu jsou velmi ochotní, vychází nám vstříc, trpělivě odpovídají na dotazy a ve všem se nám snaží pomoct. Díky moc za to. Vedení státu však podle mne tuto mimořádnou situaci nezvládlo. Vláda vše uchopila především jako velkou příležitost k prezentaci sebe sama a její rozhodnutí byla chaotická, zbrklá a často působila zcela nepromyšleně. Ze začátku jsme na obecní úřad dostávali desítky a desítky nařízení, příkazů a rozhodnutí – bylo docela obtížné se v těch stovkách stránek zorientovat a vyhodnotit, co je nutné sdělit občanům a "vyvěsit na úřední desku", aby se v tom neztráceli… O zabezpečení ochranných prostředků potřebným ani nebudu mluvit – o tom si obrázek jistě udělal každý sám… Vím, že jsme se dostali do nezvyklé situace, se kterou nikdo doposud neměl zkušenost. O to horší byl počáteční přístup vedení státu – myslím tím tendence strašit občany až katastrofickými vizemi, vyvolávat paniku bulvárním způsobem uchopenými zprávami, zcestně poukazovat na "viníky", nařizovat a hrozit represivními opatřeními… Přesně takovéto jednání jsem už ve svém životě zažila a nepřála bych nikomu z nás, aby se vše opakovalo. V průběhu celého krizového období postrádám snahu pravdivě informovat, vysvětlovat, povzbuzovat a především využívat potenciálu a ochoty českých firem, institucí a občanů. Já jsem ale optimista. Když vidím, jak jsme se jako národ semkli, kolik šikovných lidí dalo z vlastní iniciativy dohromady své schopnosti a možnosti a nezištně pomáhají, jsem přesvědčená, že si s covid-19 poradíme. Že tuto situaci překonáme, těžkostem navzdory.

Odpovídala v pondělí 6. dubna.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Dušan Svozílek, Vrchoslavice

Starosta obce Vrchoslavice Dušan SvozílekZdroj: archiv starosty

1. V naší obci naštěstí situaci zvládáme bez větších problémů.

2. Z našich občanů bych rád vyzdvihl dobrovolníky. Ušili a roznesli nejstarším občanům roušky, nabízí donášku nákupů či léků, pomáhají v prodejně potravin s desinfekcí košíků, madel vozíků a klik. Ocenění si zaslouží i ti co jsou v zaměstnání v první linii v kontaktu s širokou veřejností, dále rodiče že dbají na dodržování nařízení o nošení roušek i u svých dětí a taky seniory kteří, když už potřebují vycházet, poctivě nosí roušky. V dnešní době nevím o nikom, kdo by si pochvalu nezasloužil

3. To snad všichni občané, kteří v této zemi žijí, vidí.

Odpovídal v pátek 3. dubna.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

František John, Zábřeh

Starosta města Zábřeh František JohnZdroj: archiv starosty

1. Za velký problém považuji neinformování obcí ze strany krajské hygienické stanice o počtu nakažených. Informace získáváme kde se dá, pro krizové řízení je informační základna velmi důležitá. Z informací od občanů také víme, že bylo testování nedostatečné, snad se to brzy podaří napravit. Velký problém byl v nedostatku roušek, k jejichž nošení jsme občany vyzývali již před tím, než to nařídila vláda. Díky obrovské píli, vynalézavosti a nezištné pomoci řady obyvatel se tento problém podařilo vyřešit, dokonce jich ze Zábřeha putovaly tisíce na další důležitá místa. Do budoucna mám obavy z ekonomických dopadů, například na živnostníky či na rozpočet města.

2. Všechny občany, kteří respektují nařízení pro potlačení či zpomalení infekce. V krizové situaci se řada občanů zapojila do šití roušek, velké poděkování patří Charitě Zábřeh a skautům. Místní firma BUUK se v obrovských nákladech pustila do vypalování střihů k rouškám s využitím laseru, to velmi usnadnilo práci při výrobě, která se tak soustředila především na šití. Ta vynalézavost v pomoci druhým byla vedle svého praktického významu pro všechny obrovským povzbuzením, projevem sounáležitosti. Charitě děkuji také za zajištění pomoci pro starší občany či občany v nařízené izolaci.

3. Epidemie se na vládní úrovni dlouho brala na lehkou váhu, impulsem, aby se konečně něco začalo dít, byl dramatický vývoj v Itálii, kde měla náskok. Razantní opatření v naší zemi považuji za rozumná pro zpomalení nástupu epidemie, i tak jsme se potýkali s dramatickým nedostatkem materiálu, především roušek a testů. Další fází by mělo být uplatnění prvků chytré karantény, aby se mohl život v zemi postupně obnovovat a přitom se využily zábrany pro šíření infekce.

Odpovídal ve středu 1. dubna.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Petr Mudra, Česká Ves

Starosta České Vsi Petr MudraZdroj: archiv starosty

1. Nejtěžší je komunikace se staršími seniory v době, kdy se pořád měnily podmínky. Nezbývalo, než ej fyzicky objíždět a sdělovat nové informace. Druhým problémem bylo vyvracet nepravdivé informace o šíření nákazy.

2. Dobrovolníky, kteří se okamžitě a sami začali hlásit na pomoc. Nejen se šitím roušek, ale s nákupy seniorům, či jakoukoliv jinou pomocí.

3. Vznikaly některé méně pochopitelné věci, jako změny termínů nákupu seniorů v obchodech a další opatření. Ale tato situace se předem těžko odhaduje.

Odpovídal v úterý 7. dubna.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Zdeňka Blišťanová, Jeseník

Starostka Jeseníku Zdeňka BlišťanováZdroj: archiv starostky

1. Asi jsou to pořád ochranné pomůcky, slyším ze všech stran, že jich je nedostatečný počet. Město Jeseník dostalo začátkem týdne prvních dvacet roušek a nějaké rukavice. Dnes na všechny obce na Jesenicku přichází první várka. Každá obec dostává tuším padesát roušek a dvacet respirátorů. Po zdravotnících a sociálních službách přicházíme na řadu i my jako samosprávy, protože se potkáváme s lidmi.

2. Jsou to naši obyvatelé, kteří například šijí roušky. Dnes mi volala paní, že ušili dalších padesát roušek, je neskutečné, jak si lidé navzájem pomáhají. Zřídíme novou linku, na které budou shromážděny nabídky pomoci. Solidarita lidí v tuto dobu je úžasná.

3. Ze začátku to stát nezvládl, i tím, jak měnil nařízení. Přišlo mi, že se něco nařídilo a pak se teprve zjišťovalo, jaký to bude mít dopad. Chyběla mi promyšlenost. Třeba například stát řekl, že máme jako ORP vytipovat místo, kde budou moci pobývat nakažení lidé bez přístřeší. Máme toho člověka na 14 dní zavřít, bude v karanténě, a má ho hlídat městská policie. Jakou má páku hlídat tohoto člověka? Tito lidé jsou většinou alkoholici nebo na drogách. Je vůbec možné, abychom ho uhlídali? Vůbec nevím, jak bychom tu situaci my jako samospráva měli zvládnout. To je jeden z příkladů, kdy je to nedomyšlené. Ze začátku nebylo například možné dovolat se na krizové linky na kraj. Panovala trochu naštvanost, ale situace se v poslední době lepší.

Odpovídala v pátek 3. dubna.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Tomáš Spurný, Šumperk

Starosta Šumperku Tomáš SpurnýZdroj: archiv starosty

1. Největší problém je obecně situace způsobená stávajícím nouzovým stavem, a to díkybohu nejsme významně postiženou oblastí, ale já ji vidím spíše v tom co nám způsobí do budoucna. Čeká nás s největší pravděpodobností významná redukce a „překopání“ rozpočtu města a významné omezení investic. Razantně jsou omezeny všechny sféry kulturního a společenského života a nejspíš se ocitneme v trochu jiném světě než v jakém jsme žili doposud. S tím vším bude třeba se vyrovnat.

2. Pochválit chci úplně všechny spoluobčany. Zaznamenal jsem u nich obrovskou kázeň a solidaritu. Evidoval jsem denně spousty nabídek od dobrovolníků i firem. Vedle toho je potřeba vyzdvihnout všechny v první linii. Absolutorium zaslouží šumperská nemocnice, která se od prvních dní velmi zodpovědně připravovala na COVID - 19, ale i všichni prodavači, hasiči, policisté, popeláři…… Souhlasím s tvrzením, že tato krize ukázala naši lepší tvář a je pro mě i nadějí do budoucna.

3. Nechci být generálem po bitvě. Zažíváme něco zcela neznámého a všichni se učíme. I my v krizovém štábu jsme možná mohli udělat některé věci jinak. Toto je obrovské ponaučení a nová zkušenost, kterou jistě zúročíme v budoucnu. Centrálně provedená tvrdá opatření jednoznačně schvaluji a myslím, že ochránila velkou část populace.

Odpovídal v pondělí 30. března.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Radim Sršeň, Dolní Studénky

Starosta obce Dolní Studénky Radim SršeňZdroj: archiv starosty

1. Snažíme se všechny problémy řešit či jim předcházet, všem občanům jsme roznesli zdarma roušky, dezinfekci, staráme se o seniory, hlídáme děti MŠ a 1. stupně ZŠ a řešíme také výrazné posílení internetu v obci, který je v této době i kvůli časté práci z domova velmi důležitý. Snažíme se našim občanům poskytnout maximální pomoc, aby mohli fungovat co nejvíce v normálu, protože to je s ohledem na ekonomické následky krize velmi důležité. Bohužel ani po dvou týdnech nám nedorazily ochranné pomůcky pro pracovníky v rizikovém prostředí, o které jsme kraj na základě jeho výzvy žádali. Respirátory, které jsou nenutnější ochranou, se nám naštěstí podařilo sehnat jinak, na ostatní čekáme a kolegové značně improvizují. 2.

2. Moc rád bych poděkoval kolegům na obci a spoustě dobrovolníků, kteří se přihlásili a pomáhají nám. Ať je to naše „šicí“ komando seniorek ze svazu žen, které již ušily více než 1000 roušek a část z nich jsme dokonce minulý týden darovali uzavřeným obcím na Litovelsku či šumperské záchrance, dobrovolníci, kteří se starají o distribuci ochranných prostředků a zásobování seniorů, naše komunitní škola, která zajišťuje hlídání dětí, či šumperská firma Everstar, která nám věnovala 1000 litrů postřikové dezinfekce.

3. Nechci v této těžké době kritizovat, je třeba více než kdy jindy táhnout za jeden provaz. Nicméně ukázalo se, jak cennou devizou pro ČR je tak velký počet obcí. Ty prokazují, že se umí o své občany postarat nejlépe a na stát ani kraj se raději nespoléhají. Jak jsem již uvedl, zatím nám od státu či kraje krom množství chaotických informací a trošky dezinfekce nedorazila ani rouška, ač jsem opakovaně prosil krizový štáb kraje o poskytnutí nejnutnější ochrany alespoň pro dva zaměstnance operující v rizikovém prostředí kanalizace. Je neskutečné, že lékárník z Velkých Losin dokáže sehnat FFP2 respirátory rychleji, než náš pan premiér s ministrem vnitra, prezidentem a hejtmanem dohromady…

Odpovídal ve čtvrtek 2. dubna.

1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě? 
2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil? 
3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Lubomír Žmolík, Lipová-lázně

Starosta obce Lipová-lázně Lubomír ŽmolíkZdroj: archiv starosty

1. Největším problém v koronavirové situaci je nedostatek ochranných pomůcek ze strany státu. Ačkoliv jsme požadavek předložili, do dnešního dne jsme neobdrželi ani roušku, ani respirátor. Pouze a jediné, 60 litrů dezinfekce. Chápu a rozumím tomu, že Jesenicko s pár případy koronavirové infekce je na tom relativně dobře. Nicméně jsme zůstali na konci řady, vlastně na okraji.

2. Velmi oceňuji dobrovolnice a dobrovolníky, kteří začali šít roušky a následně je pomáhali distribuovat mezi potřebné občany. V první fázi obdrželi všichni občané nad 70 let od obce roušku ( vyrobenou dobrovolnicemi ). Nyní již máme volné ruce a můžeme doma vyrobené roušky nabídnout i mladším občanům.

3. Stát nám nijak nepomohl, krizové řízení mi přijde místy chaotické, levá ruka neví co dělá pravá. Ze strany kraje jsme zatím taktéž neobdrželi žádnou pomoc. Stále čekáme na podíl na dovezených ochranných pomůckách. Platí jediné, co jsme si neudělali sami, to nemáme. Což je smutné. Doufám, že až krize skončí, stát i kraj provede vyhodnocení celé situace, poučí se z chyb a příště to bude lepší.

Odpovídal v pondělí 30. března.

Připravili redaktoři Deníků v Olomouckém kraji.