Jejich význam už sice asi nebude takový, jako objev Karla Jaroslava Mašky z 19. století. O novinkách v průzkumu této lokality informoval Deník archeolog Zdeněk Schenk z olomoucké společnosti Archaia, která v Předmostí spolu s Muzeem Komenského v Přerově výzkum provádí.

Archeolog Zdeněk Schenk

Před nedávnem jste v Hranické ulici v Předmostí dokončili archeologický průzkum. Nakolik se splnila vaše očekávání?

Navazovali jsme na výzkum z loňského roku v místě trasy nově budované cyklostezky . Zkoumanýúsek se nachází vedle farské zahrady a je zajímavýtím, že tento terén v minulosti nikdy nebyl narušen stavebními zásahy. Z archeologického hlediska se tedy jedná o „nedotknuté místo“.

Minulý týden byla dokončena pouze část výzkumu, ale výstavbu cyklostezkybudeme sledovat i nadále. Je totiž v místech, kde se kontinuálně koncentrovalo osídlení od dob pravěku až do vrcholného středověku. Předmostí samo o sobě představuje fenomenální lokalitu evropského významu, a to nejen kvůli svému nejznámějšímu paleolitickému nalezišti z období 25 tisíc let před naším letopočtem.

Jak daleko se vlastně nachází slavný Maškův hrob od míst, kde v uplynulých týdnech probíhaly archeologické práce?

Je to asi sto padesát metrů od proslulého naleziště.Myse stále pohybujeme v prostoru kolem takzvané Skalky, kterou v současnosti připomíná pouze relikt vápencové skály. Samotná Skalkamávýjimečnou strategickou polohu, která místu dodává na významu a atraktivitě právě díky kontinuálnímu osídlování už od dob pravěku. Důvodem přitom nebyla jen přítomnost minerálních pramenů, jež lidi lákala, ale především poloha v ústí Moravské brány. Ta sama o sobě představuje přírodní komunikační koridor prvotního významu. Bez nadsázky se dá říci, že tímto místem kráčely dějiny.

Myslíte si, že by zde mohly být učiněny nálezy srovnatelného významu, jaké učinil archeolog Maška?

To je samozřejmě nesrovnatelné. Jsme rádi, že senámv současné době daří odkrývat a pečlivě dokumentovat jakékoliv archeologické památky, které nepodlehly průmyslové těžbě spraše. Místo bylo také značně zasaženo necitlivými stavebními pracemi v osmdesátých letech minulého století. Přesto lze říci, že se nabízí mimořádná příležitost prozkoumat neporušené místo v samotném centru Předmostí. Možná otevíráme novou, nepopsanou kapitolu předmostských výzkumů.

Jaké konkrétní nálezy jste už v Předmostí učinili?

Potvrdilo se, že se v centru Předmostí koncentrovalo osídlení i v průběhu mladého pravěku. Už v minulosti zde byly zaznamenány také nálezy popelnicového pohřebiště z mladší doby bronzové.Od konce 19. a v průběhu uplynulého století byly v těchto místech odkrývány kostrové hroby z raného středověku, tedy zhruba z 10. a 11. století.

Přestože je Předmostí notoricky známé hlavně díky nalezištím z dob lovců mamutů, podařilo se zachytit, že v jeho centru žili rovněž první zemědělci z období mladší doby kamenné, tedy z doby asi pět tisíc let před naším letopočtem.VuliciU Pošty jsme také objevili výrazné stopy osídlení kultury s lineární keramikou. Z pátého tisíciletí před naším letopočtem byly nalezeny například střepy, zdobené typickými ornamenty, pazourkové nástroje nebo broušené kamenné nástroje.

Budou tyto objevy vystaveny v rámci archeologické expozice v prostorách Muzea Komenského?

Všechny nálezy budou laboratorně ošetřeny a uloženy v depozitářích přerovského muzea. Lidémohouspatřit nejzajímavější z nich v rámci výstavy nových muzejních přírůstků. Můžete shrnout výsledky letošního výzkumu? Odkryli jsme několik žárových popelnicových hrobů z mladší doby bronzové, což je období asi 1200 let před naším letopočtem.

Dále byly zaznamenánystopy laténského osídlení a nalezena také část ranně středověkého kostrového hrobu a sídlištní jámy z vrcholného středověku. Zatímco v minulém roce jsme na trase zbudované cyklostezky nalezli sedm kostrových hrobů z 10. a 11. století, letos se podařilo zachytit spíše okraj původně rozsáhlého pohřebiště.