Do podzemních prostor pod kaplí se odborníci dostali vůbec poprvé po dvaasedmdesáti letech.

Naposledy totiž kryptu v roce 1936 zkoumal páter Alois Čáp, jenž si od bádání sliboval nález stavby z románského období.

Kaple je nejstarší ve městě

Kaple svatého Jiří je považována za nejstarší církevní stavbu ve městě, přesto se ale vedou spory o její stáří. „Kaple byla původně zasvěcena svatému Vavřinci.

Písemná zmínka v archivních pramenech pochází z poloviny čtrnáctého století,“ shrnul historik Jiří Lapáček ze Státního okresního archivu v Henčlově. Podle jeho slov se jednalo o královskou kapli.

Páter Alois Čáp, který v kryptě jako první prováděl ucelený průzkum, ale předpokládal, že je kaple starší a pochází už z 11. století. Tomu by totiž odpovídal i nález románské hlavice, který zde učinil. Historikové však vyslovují pochybnosti, zda se skutečně jedná o důkaz stavby románského slohu.

Chtějí přehodnotit výsledky bádání

„Chceme důkladně prozkoumat prostor pod kaplí, nově zdokumentovat současný stav a porovnat s výsledky tehdejšího archeologického výzkumu, a případně je přehodnotit,“ nastínil důvody nynějšího bádání archeolog Muzea Komenského v Přerově Zdeněk Schenk.

Ten považuje zatím za nejcennější objev hlavice románského sloupu o délce 65 centimetrů a výšce 35 centimetrů. „Nevěděli jsme přesně, jestli se zde nachází, ale teď jsme ji v prostorách objevili,“ neskrýval nadšení Schenk.

„Chtěli bychom hlavici přemístit do Muzea Komenského. Bude to ale náročný úkol, protože váží 400 až 500 kilogramů,“ dodal k tomu Radim Zapletal, který se průzkumu také účastní.

Přerovská farnost podle muzeologa Jiřího Mikulíka proti převozu nic nenamítá.

V podzemí jsou zřejmě další kostry

V podzemních prostorách krypty narazili archeologové na náhrobní kámen a třináct koster, které se původně nacházely ve třech hrobkách a několika dalších hrobech.

Ostatky koster jsou uloženy v menších dřevěných truhlách. „Do těchto rakví byly ale přemístěny až druhotně v roce 1936,“ popsal archeolog Zdeněk Schenk.

Podle jeho slov se pod kryptou v kapli nachází také kostnice, kde jsou desítky a možná i stovky dalších kosterních ostatků.

Podle historických pramenů byl v kryptě pochován například rytíř Jan Želecký z Počernic nebo v 16. století členové význačné rodiny Kavků z Říčan. V kryptě by měly být uloženy také ostatky významných osobností starého Přerova.