Mohutný kel dosahuje délky takřka dvou metrů. Právě dnes však archeologové stojí před nelehkým úkolem - jak vzácný nález dostat z výkopu, aniž by byl porušen.

„Jedná se o naprostý unikát. Objevili jsme jej zhruba tři sta metrů jihozápadním směrem od Památníku lovců mamutů v Předmostí. Jeho délka dosahuje jednoho metru a devadesáti centimetrů, ale lze předpokládat, že původně byl delší. Podle písemných pramenů se totiž kly na přelomu devatenáctého a dvacátého století v předmostské lokalitě vyskytovaly v délce tří a půl i více metrů. Ovšem v takové velikosti, jakou má tento kel, není dochován ani jeden jediný, a to jak v depozitářích, tak ve fotodokumentacích,“ uvedl přerovský muzeolog Jan Mikulík.

Archeologové stáří klu určili na nejméně dvacet pět tisíc let, neboť pochází z období mladého paleolitu. Objevili jej v hloubce necelého metru pod povrchem, ale předpokládají, že v minulosti nad ním byla daleko vyšší pokrývka spraše.

Ta byla odstraněna v souvislosti s terénními úpravami botanické zahrady ve třicátých letech minulého století. Jejím majitelem byl někdejší zemský poslanec a starosta Předmostí Josef Knejzlík.

„Povrch klu je silně zvětralý a poškozený spodními minerálními vodami a terénními úpravami, které zde v minulosti probíhaly,“ zhodnotil stav objevu přerovský archeolog Zdeněk Schenk.

Podle odborníků je nález významný i tím, že se nacházel na rozmezí sprašového návrší a štěrkového podloží řeky Bečvy. Mohutný kel budou přerovští archeologové vyzvedávat z místa nálezu dnes dopoledne. Půjde o složitou operaci, na které se bude podílet několik mužů. Hmotnost klu totiž dosahuje podle prvotních odhadů osmdesát až sto kilogramů.

„S nápadem, jak jej vyzvednout, přišel Přerovan Radim Zapletal. Ten nám vyrobil plechovou schránku, s jejíž pomocí kel nadzvedneme. Bude to velmi složité a pracné. Obáváme se, aby se při nadzvednutí kel neroztříštil. Byla by to obrovská škoda. Je to skutečný skvost mezi archeologickými nálezy,“ vyjádřili své obavy archeologové, kteří zatím nemají jasnou představu o umístění tohoto nálezu.

Existují totiž dvě varianty. „Buď bude umístěn do Památníku lovců mamutů v Předmostí, nebo do expozice Pravěku na zámku Muzea Komenského v Přerově. Neradujme se však předčasně, vše totiž záleží na tom, jak se nám mamutí kel podaří z výkopu zítra vyzvednout a přepravit,“ řekl včera závěrem Jan Mikulík.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika