Archeologům se podařilo zachytit zpevnění komunikace z období vrcholného středověku a podle jejich tvrzení se jedná o vůbec nejstarší doklad takového zpevnění ve městě.

„Objevili jsme ploché desky menších i větších rozměrů z travertinu, což je materiál, který se pro tyto účely běžně používal,“ uvedl přerovský archeolog Zdeněk Schenk.

Podle jeho slov Přerovem ve 14. a 15. století vedla významná severojižní cesta. „Procházela od Olomouce Přerovem dále na jih do Uherského Hradiště,“ shrnul Schenk.

Důležitá obchodní cesta vedla přímo v Přerově místní částí Předmostím, poté přes původní předměstí – tedy Malou a Velkou Dlážku, a v centru pak přes Wilsonovou ulici a Žerotínovo náměstí směrem na Šířavu.

Kromě důkazů o existenci této významné obchodní cesty našli archeologové v proluce také keramiku a fragmenty podkov, což podle Schenka svědčí o přítomnosti jezdecké složky v Přerově.

Archeologové při průzkumu lokality narazili také na velký soubor keramiky a železných artefaktů z mladší doby hradištní, tedy zhruba z 10. a 11. století.

Za významný považují badatelé i objev pozůstatků domu z 15. století, zaniklého požárem. Tento nález má zřejmě souvislost s obdobím husitských válek.