Na jejím místě se v současné době připravuje výstavba obytného domu. Archeologové předměty našli pod základy někdejší kašny se sochou Neptuna a podle jejich odhadů pocházejí ze 17. století.

„Tyto nálezy svědčí o tom, že tato parcela byla v minulosti zastavěna,“ uvedl přerovský archeolog Zdeněk Schenk.

„U parkánové zdi jsme objevili také kamennou konstrukci, jejíž stáří odhadujeme na 13. až 14. století. Předpokládáme, že se pravděpodobně jedná o část hradební zdi, která byla součástí vnějšího opevnění Přerova. Poblíž ní jsme objevili také keramické střepy, které pocházejí z přelomu starší a střední doby bronzové,“ doplnil Schenk.

Přerovští archeologové budou lokalitu nadále zkoumat.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika