Archeologové na ni narazili při záchranném výzkumu, který zde provádějí v souvislosti s plánovanou výměnou dlažby. Podle nich se jedná o figurku, která pochází z druhé poloviny 13. století.

„Keramická figurka je polévaná hnědou glazurou. Nalezli jsme ji ve středověké odpadní vrstvě z období vrcholného středověku,“ informoval přerovský archeolog Zdeněk Schenk.

Podle jeho slov figurka zřejmě znázorňuje muže se sepnutýma rukama na prsou, který má na zádech stopy po kapuci se dvěma cípy. „Nelze ji ale jasně rozpoznat, protože má ulomenou hlavu,“ doplnil Schenk.

Archeologové se domnívají, že figurka mohla sloužit k náboženským účelům, nebo může mít souvislost i s divadelní činností. Kromě sošky přerovští archeologové na zámeckém nádvoří narazili na spoustu dalších zajímavých nálezů.

„Šlo třeba o knižní kováníčko, které jsme objevili v podsklepní části domu zaniklého požárem ve dvacátých letech 15. století,“ dodal Zdeněk Schenk. Knižní kováníčko archeologové objevili v místě odkrytí základu zděného suterénního domu z přelomu 14. a 15. století.

„Důkazem je nalezená stříbrná mince – takzvaný vídeňský fenik Albrechta V., která byla ražena po roce 1426. Máme tak datován požár s následným vypleněním města v roce 1427, kdy město obléhala vojska Jana Tovačovského z Cimburka,“ doplnil Schenk.

Přerovští archeologové budou na nádvoří zámku pracovat ještě nejméně týden. Některé nalezené kousky by pak návštěvníci přerovského zámku mohli spatřit na tradiční výstavě nazvané Z přírůstků muzea.