Podle nich tato lokalita prochází vůbec poprvé odborným archeologickým záchranným výzkumem. Během několika týdnů, kdy zde archeologové pracují, se už podařilo odhalit několik zajímavých nálezů.

Ve čtvrtek 10. červencenapříklad narazili na velkou kolekci artefaktů z mladého paleolitu. To znamená z doby před 26 tisíci lety.

„Tento záchranný archeologický výzkum je unikátní v tom, že probíhá uprostřed panelového sídliště, kde nás mile překvapilo, že jsme zde narazili na několik neporušených archeologických situací,“ řekl přerovský archeolog Zdeněk Schenk.

Mezi nejzajímavější nálezy archeologové řadí vývěry předmostské kyselky, které dokládají silnou minerální činnost v této lokalitě. Ta je podle archeologů zmiňována také v různých historických pramenech.

„Kromě toho jsme objevili také keramické střepy, které dokládají osídlení na přelomu starší a střední doby bronzové a mladší doby bronzové,“ doplnil Schenk.

Archeologové zde odkryli také odpadní jámy obsahující typickou keramiku z 13. století a části základů dvorů, které zde podle dochovaných historických záznamů stály v 15. a 16. století.

Archeologický průzkum zde potrvá nejméně týden, odborníci se z ulice Pod Skalkou přemístí do sousední ulice dr. Milady Horákové.