Ty už dlouhá léta nedají zastupitelům města spát, od povodní v roce 1997 se totiž na Bečvě nic zásadního neudělalo. Jedním z chystaných opatření je, kromě vybudování poldru a rozšíření jezu, také navýšení ochranných zdí kolem Bečvy.

Zastupitelé přitom hledali možnosti, jak zachovat typický pohled na pravý břeh řeky Bečvy v Kropáčově ulici. Snažili se zabránit zbourání historické zdi, ovšem při sondáži se zjistilo, že další povodeň by zeď již vydržet nemusela.

„Na jaře se proto řešily dvě varianty. Buď by se zeď zbourala a postavila by se vyšší napodobenina, což byla dražší varianta. V druhém případě by se zeď zbourala a břeh se upravil do podoby, jaká je naproti u Sadů Čs. legií," vysvětlil mluvčí města Hranice.

Zastupitelé se tehdy přiklonili k dražší variantě, kterou by mělo z velké části financovat Ministerstvo zemědělství České republiky.

Pokud by na ministerstvu neprošla dražší varianta, je město ochotné přistoupit k druhé variantě.

Historická zídka kolem hranické Bečvy v Kropáčově ulici.

Architekt Tomáš Kočnar navrhl zastupitelům města zajímavé řešení břehu řeky Bečva v Kropáčově ulici

Srovnání současného stavu a návrhu architekta. Foto: DENÍK/Liba Mátlová a archiv T. Kočnara

Architekt Kočnar ve své studii navrhuje takové úpravy, které umožňují lidem užívat si kontaktu s Bečvou. Jako příklad uvedl třeba řešení v Kadani v severozápadních Čechách s tím, že smyslem bude zpřístupnit řeku obyvatelům, a to nejen místním, ale rovněž lidem, kteří okolo nábřeží mohou projíždět na kole po nově plánované trase cyklostezky.

Zastupitelé po prezentaci architekta Kočnara přijali jeho urbanisticko-architektonickou studii a schválili tak nový návrh řešení protipovodňových opatření, které zejména spočívají v úpravě původně přijatého řešení a podstatném zlepšení přístupu k řece při zachování protipovodňové ochrany.

„V rámci této studie byly naznačeny i další možnosti využití celého prostoru nábřeží. V plánu je komplexní revitalizace přilehlého parku a jeho doplnění o objekty, které by měly celý prostor oživit, je to například objekt café baru se zvýšenou letní terasou, kde provozovatel café baru by mohl mít na starost rovněž molo s půjčovnou lodiček. Všechno se ale nedá zatím realizovat, protože není vyřešeno protipovodňové opatření Ludiny," vykreslil smělé plány Bakovský.

Nyní bude vedení města dále jednat o prosazení návrhu Tomáše Kočnara s Povodím Moravy a ministerstvem zemědělství.