Jednalo se už o druhou z tematické série přednášek o architektuře, které zaštiťuje Komise pro architekturu a urbanismus Rady města Hranice.

Již v prosinci se mohli zájemci seznámit se soudobými pohledy na rozvoj města prostřednictvím besedy s Markem Kuchtou, dlouholetým redaktorem prestižního architektonického magazínu ERA 21.

Právě Marek Kuchta se postaral o úvodní slovo, při kterém se pokusil v rychlosti porovnat Litomyšl s Hranicemi a vystihnout drobné i větší paralely.

„Jádro obou měst je velikostně srovnatelné, obě města leží na spojnici důležitých cest, města v určitém období vlastnily stejné rody. Podobnost můžeme najít například i v důležitosti role, kterou sehrál při obnově historického jádra starosta Litomyšle Miroslav Brýdl, stejně tak jako v Hranicích Vladimír Juračka," zmínil mimo jiné architekt.

Poté už se po dobu téměř dvou hodin ujala slova Zdeňka Vydrová.

„Já jsem se dostala k této práci díky starostovi Litomyšle Miroslavu Brýdlovi, se kterým jsem se poprvé setkala někdy kolem roku 1989," začala svou přednášku. Na pozici městské architekty působí od roku 1991. Hlavním posláním její činnosti je kombinovat nové stavby a moderní umění s historickým základem města.

„Miroslav Brýdl mi vždycky říkal, že by si přál zanechat takovou Litomyšl, ve které budou chtít zůstat i jeho potomci a nadále ji budovat. To je pro mě zcela zásadní myšlenka, kterou jsme se snažili a snažíme naplňovat," opět připomněla význam bývalého starosty.

Samozřejmě není vždy něco jen bílé nebo černé

Během přednášky představila jednotlivé projekty, kterými se v Litomyšli v průběhu let zabývala. Zmínila tak mimo jiné regeneraci veřejných prostranství, rekonstrukci Klášterních zahrad či netradiční stavbu obchodního domu u autobusového nádraží.

„Samozřejmě není vždy něco jen bílé nebo černé. Architekti předkládají obyvatelům své vize, ze kterých mohou být lidé nadšeni, ale samozřejmě někdy i zklamáni," řekla.

Přednášející se také vyjádřila k problematice výběrových komisí architektonických soutěží.

„V každé komisi by měli být jak zástupci města, tak odborníci. Podle mého názoru odborníků by mělo být více. Ale nikdy jsem se nesetkala s tím, že by k sobě přistupovali jako dva protichůdné tábory," odpověděla na jeden z dotazů publika.

Na další otázku, zda v průběhu let lituje způsobu realizace některého z projektů, odpověděla, že nikoliv.

„Samozřejmě, že třeba některé komerční projekty, do kterých jsme my zasahovat nemohli, se mi tak úplně nelíbí. Ale s naší prací jsem i zpětně spokojená," uzavřela. 

Autor: David Král