To se však může brzy změnit.

Armáda totiž aktuálně připravuje studii, která má zajistit zlepšení bezpečnostních podmínek.

Obyvatelé Loučky jsou však proti.

„Brigáda jako celek má zájem střelnici zachovat k ostrým střelbám a dalšímu výcviku vojsk," uvedl tiskový mluvčí 7. mechanizované brigády Ladislav Kabát.

Jedním z hlavních důvodů proč armáda usiluje o znovuuvedení do provozu, je zajištění co nejlepších podmínek pro výcvik nováčků, kterých brigáda v nedávné době přijala stovky.

„V minulých letech k brigádě nastoupilo na 800 nováčků a další jsou rekrutováni. Očekává se také nábor zhruba 500 příslušníků aktivních záloh," vysvětlil Ladislav Kabát.

„K tomu čeká 7. mechanizovanou brigádu v nejbližších letech certifikace bojové připravenosti. Pro udržení efektivního výcviku nového i stávajícího personálu tak brigáda potřebuje všechny dostupné výcvikové prostory a neumožnění výcviku na této pěší střelnici by pro ni znamenalo omezení přípravy jejích příslušníků," doplnil dále mluvčí.

Úpravy, aby se mohlo pálit bezpečně

V současnosti si tak nechává brigáda vypracovat odbornou studii, která má určit, za jakých podmínek může být prováděna střelba, aby ohrožený prostor zasahoval pouze na pozemky Vojenských lesů a statků ČR.

Na jejím základě budou následně provedeny potřebné úpravy střelnice tak, aby byly eliminovány pozemky fyzických osob.

Požadavek ke zpracování nové balistické studie byl odeslán 71. mechanizovaným praporem začátkem září.

„Zatím není stanoveno žádné datum, kdy by měla být studie hotova, popřípadě střelnice zprovozněna," uvedl tiskový mluvčí.

Proč neudělají novou střelnici?

Představitelé obce však s tímto plánem nesouhlasí.

„Nevidíme důvod, proč by mělo být území, které bylo z vojenského prostoru před nedávnem vyňato, armádou opět využíváno. Náklady na zabezpečení střelnice budou podle mých informací velmi vysoké, jelikož se nachází ve veřejném sektoru, kde jsou bezpečnostní pravidla mnohem přísnější než ve vojenském prostoru," řekl předseda osadního výboru Loučka Josef Suchánek a pokračoval.

„Tak se ptám, proč za stejné peníze nevybudují radši střelnici novou, o deset kilometrů dál na území vojenského prostoru, která by pochopitelně nemusela splňovat tak přísná pravidla, a nikoho by neohrožovala po stránce bezpečnosti ani hluku," vyjádřil svůj názor předseda osadního výboru.

„Všechno je zatím v počáteční fázi, ale my se určitě budeme všemi dostupnými prostředky snažit tomuto úmyslu zabránit. Bohužel ale rozhodování není na nás," přiznal Josef Suchánek.

David Král