Vědí, že někde tady v patře se ukrývá několik mužů z teroristické buňky. Znenadání se chodbou rozlehne ohlušující rachot střelby.

Střelec skrývající se za rohem vypálí na vojáky dávku ze svého samopalu, ti odpovídají také střelbou. Od zbraní odlétávají prázdné nábojnice, prostor se halí do dýmu střelného prachu.

Tak to v úterý 3. červnavypadalo v areálu hranických kasáren Jaslo. Uskutečnila se zde taktická část výcviku roty ochrany Sil rychlé reakce NATO, kterou tvoří příslušníci 71. mechanizovaného praporu z Hranic.

Ti během výcviku využili i moderní technologie laserového simulátoru MILES.

„Nacvičujeme situace, které nás mohou potkat na zahraniční misi. Je to například ochrana osob a objektů nebo proniknutí do budovy,“ informoval velitel výcviku Martin Hajduch.

Jak dále vysvětlil, rota rychlého nasazení musí být připravena k nasazení na jakýkoliv typ mise kdekoliv na světě. „Proto se musíme připravit na jakoukoliv situaci, která by nás mohla potkat,“ dodal Martin Hajduch.

V úterývojáci nacvičovali proniknutí do budovy obsazené teroristy nebo situaci, kdy byla hlídkující patrola napadena neznámými útočníky. Pomáhal jim přitom laserový simulátor MILES. Ten přibližuje výcvik reálným bojovým podmínkám.

„Vojáci mají zbraně vybavené zářiči vysílajícími laserový paprsek, kromě toho mají na přilbě a na vestě čidla registrující zásah tímto paprskem. Řídící jednotka zařízení pak registruje „zranění“ nebo „smrt“ vojáka a tak jej vyřadí z bojové činnosti,“ přiblížil fungování systému MILES Jiří Beneš z Ředitelství výcviku a doktrín ve Vyškově, které simulátor vojákům pro výcvik zapůjčilo.

Síly rychlé reakce NATO, pod které hranická rota ochrany NRF – 11 spadá, jsou speciální mnohonárodnostní jednotky, které slouží alianci v případě, že je nutné okamžitě zasáhnout kdekoliv na světě.

Jsou připraveny vykonávat všechny druhy misí včetně civilní ochrany, mírových operací nebo použití síly. Jsou nejvýznamnější silou NATO pro řešení aktuálních krizových situací.