„Lidem přeji, aby se nedívali na svět jenom negativně, ale uměli se radovat z maličkostí. Nový rok 2024 je rokem přestupným a má tak pro nás připraveno 366 dní, které můžeme využít k dobrému anebo ty dny zahrabat a neudělat nic,“ říká v rozhovoru pro Hranický deník farář a děkan Římskokatolické církve v Hranicích P. František Dostál.

Farář a děkan Římskokatolické církve v Hranicích P. František DostálFarář a děkan Římskokatolické církve v Hranicích P. František DostálZdroj: se souhlasem P. Františka DostálaLetošní kalendář všem trochu popletl hlavy. Čtvrtá adventní neděle vychází přesně na Štědrý den. Jaký je pravý význam adventu?
Ano, je tomu tak. Akorát bych to otočil, že letos vychází Štědrý den na čtvrtou neděli adventní. Totiž slavnost Narození Páně připadá na 25. prosince a protože do slavení nedělí a slavností vstupujeme už v předvečer takzbanou vigilií, proto se čas od času sejdou poslední adventní neděle a Štědrý den. A tak je ten letošní advent nejkratší, jak vůbec může být.

Advent je dobou očekávání a těšení se. Nejvíce je to vidět na dětech. Těší se na Ježíška a na dárky. Čas adventu je vlastně touha věků, kdy izraelský národ očekával příchod Mesiáše. Proroci předpovídali a připravovali židovský lid na narození Bohem slíbeného zachránce, který zahladí hříchy člověka. Pro nás křesťany je tedy advent časem přípravy na slavnost Narození Božího Syna Ježíše Krista. Proto je advent zaměřen na ztišení se a na radostné očekávání.

Arcada Hranice disponuje jedinečným vybavením a terapeuty vyškolenými v nejmodernějších světových neurorehabilitačních metodách.
VIDEO: Těžce nemocným dětem pomáhá v Hranicích špičkové centrum Arcada

V čem podle vás spočívá smysl Vánoc?
Vánoce jsou naplněním touhy adventu. Spasitel se narodil. To se stalo před dvěma tisíci lety a my vstupujeme skrze mši svatou přímo do té události narození. Nic se neopakuje, ale jsme účastni Kristova narození aktuálně. I o letošních Vánocích se Kristus chce nově narodit v srdci každého z nás. Pokud Pána Ježíše přijmeme, pak se jeho narození a smrt neminuly účinkem.

Štědrý den se nezadržitelně blíží. Jak jste ho prožíval jako dítě?
No, samozřejmě, že jsem se těšil na dárky. Prožíval jsem Vánoce spolu s rodiči a sestrou. Rád vzpomínám na to, jak jsme zdobili stromek, jaké bylo napětí, zda budou svítit světýlka, které měly podobu muchomůrky a pak se věšely baňky a kolekce. Později jsme už ty čokoládové bonbóny ani na stromek nevěšeli a nechali jsme je v misce – bylo to jednodušší, než pak obírat stromek (smích).

Dívali jsme se na pohádky a čekali na štědrovečerní večeři. Po ní se pak šlo ke stromečku a zpívali jsme koledy. Já jsem pak jako nejmladší rozdával dárky. Vzpomínám si, že ve čtrnácti letech jsem měl právě na Štědrý večer poprvé na sobě kravatu, kterou jsem později vyměnil za kolárek.

Jsem moc rád, že mohu i nadále Vánoce prožívat s rodiči. Jezdí za mnou na faru a tak mám ty dětské Vánoce vlastně pořád. Matička připravuje štědrovečerní večeři. Tradičně míváme houbovou polévku a bramborový salát se smaženým kaprem. U stromku zpíváme koledy a jak to bývalo, když jsem byl malý, tak tatíčkovi se zdá, že jich zpíváme moc, a ať už jdeme na ty dárky.

Výstava Ťuk, ťuk aneb Jak se kdysi datlovalo v muzeu Stará radnice v Hranicích.
Výstavu Ťuk, ťuk aneb Jak se kdysi datlovalo hostí muzeum v Hranicích

Funguje podle vás v dnešní době rodina z pohledu tradičních hodnot? A nejsou pro mnohé Vánoce jediným okamžikem, kdy se společně sejdou, a po nich zase převažuje nezájem a lhostejnost?
Dnes je velmi málo rodin, které fungují. Je to dáno tím, že lidé opouštějí Boha a tak nemají na čem stavět a nemají morální ani duchovní hodnoty. Ale to neznamená, že by rodina byla přežitkem, nebo že by lidé byli špatní. Je potřeba se vrátit k tomu, na čem lze budovat život a rodiny a k tomu, co má skutečně hodnotu s přesahem na věčnost.

A pokud jsou pro mnohé Vánoce jediným okamžikem, kdy se společně rodina sejde a její členové se k sobě snaží být milí a ohleduplní, pak bych jim přál, aby pro ně letošní Vánoce byly nastartováním k tomu, že se budou takto k sobě chovat i nadále. Je to síla Boží lásky, která proměňuje lidská srdce.

Co pro vás bylo nejvýznamnější zprávou letošního roku? A jak vůbec hodnotíte uplynulý rok?
V loňském adventu jsem prodělal oboustrannou plicní embolii a do poloviny května jsem marodil. Takže velmi důležitou zprávou pro mě bylo, když mi pan doktor řekl, že nemám žádné následky ani na plících, ani na srdci. Velkou radost mi také udělalo, že dva farníci z Hranic nastoupili k přípravě ke svatému kněžství. A jak zhodnotit končící rok? Bohu díky za vše, co bylo krásné a dobré, a i za to, co bylo nějak těžké, protože to člověku mohlo dopomoci k tomu, aby poporostl. Myslím, že mohu říct, že to byl dobrý rok.

Tříkrálové koledování v Hranicích 2019
Charita Hranice hledá krále. Tříkrálová sbírka startuje na Nový rok

Co byste popřál Hranicím, lidem do nového roku? A s jakým očekáváním do něj vstupujete vy?
Hranice jsou pro mě čtvrtým rokem místem, kde žiju a kde jsem doma. Hranicím bych rád popřál hodně dobrých lidí, kteří budou usilovat o rozkvět města a také vytvářet krásné vztahy mezi sebou navzájem. Lidem přeji, aby se nedívali na svět jenom negativně, ale uměli se radovat z maličkostí.

Nový rok 2024 je rokem přestupným a má tak pro nás připraveno 366 dní, které můžeme využít k dobrému anebo ty dny zahrabat a neudělat nic. Ať je tedy každý den v roce 2024, který nám Bůh dopřeje, naplněn dobrem až po okraj. Sám za sebe žádná konkrétní očekávání nemám, ale těším se, čím mě Pán Bůh v tom novém roce překvapí a potěší. Všem do nového roku vyprošuji hojné Boží požehnání a žehnám.