Za jejich vrácení museli pak majitelé zaplatit téměř dva tisíce korun. Auta totiž nebránila jen při zametání, ale také při vyznačování parkovacích míst. S ohledem na špatnou kvalitu ovzduší se teď v Hranicích mnohem více dbá na očistu ulic.

Minulý pátek prováděl Ekoltes bloková čištění na dvou parkovištích na třídě 1. máje. Dopravní značku, nařizující v těchto lokalitách dočasný zákaz zastavení, tam umístil s dostatečným předstihem. Přesto ji někteří nerespektovali.

„Na obou zmíněných parkovištích zůstalo stát dvanáct vozidel. Všechna jsme je za asistence městské i státní policie nechali odtáhnout do areálu naší společnosti,“ uvedl ředitel Ekoltesu Milan Vinkler.

Odtažení podle něj proběhlo v souladu se zákonem, existují k němu protokoly i fotodokumentace. Deset vozidel už si řidiči vyzvedli, zbývající dvě má městská společnost stále ještě v držení.

„To víte, že se řidičům nelíbilo, když pak měl každý z nich zaplatit osmnáct set korun. Ale už jsme s tím museli něco udělat. S podobnou nekázní se totiž při očistě parkovišť setkáváme pokaždé,“ řekl Vinkler a řidičům vzkázal, že stejně radikálně bude Ekoltes postupovat i nadále.

Auta na třídě 1. máje však tentokrát nepřekážela pouze při čištění. Na obou zmíněných parkovištích se hned za zametacím strojem pustila do práce technika, používaná k vodorovnému dopravnímu značení.

„Na žádost občanů jsem tam navrhl zřetelně vyznačit parkovací místa. Vozidla tam totiž stávala neuspořádaně a zabírala zbytečně moc místa,“ vysvětlil původ čerstvě namalovaných čar na vozovce šéf hranických policistů Miroslav Mann.

Kromě vyznačených stání přibyly na asfaltu i žluté kříže, které by měly řidičům bránit v parkování před kontejnery nebo na takových místech, kde by mohla auta překážet chodcům. „Pokud dostaneme další podněty od občanů, budeme v tomto značení pokračovat i na jiných sídlištích ve městě,“ slíbil Mann.