Političtí vězni chtěli, aby měli autobus zdarma a město jim proplatilo roční jízdné ve výši 300 korun.

„Konfederace nás požádala o příspěvek pro občany starší 70 let, kteří jsou držiteli osvědčení o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození a mají trvalý pobyt na území města Přerova,“ upřesnil mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Radní ale tuto žádost politických vězňů neschválili. „Podle zákona mají nyní příslušníci odboje o 2,5 tisíce korun vyšší důchod a tento příplatek jim má sloužit i na krytí nákladů spojených s dopravou,“ zdůvodnil to Přidal.

Dotaci odbojářům na dopravu přitom neposkytují ani jiná města na Moravě. Jak vysvětlil místopředseda KPV v Přerově Vladimír Hučín, obrátili se senioři na pobočku se žádostí o příspěvek na jaře letošního roku.

„Myslíme si, že po letech strávených v kriminále mají tito lidé na finanční úlevu nárok,“ shrnul postoj přerovské pobočky KPV disident Hučín.