Tento projekt je vylepšen fotovoltaickým panelem, který bude umístěn na střeše zastávky. Panel přes den nashromáždí dostatek energie, aby s ním večer a v noci bylo napájeno osvětlení v čekárně a elektrické hodiny, které budou v zastávce také umístěné.

“Jedná se o zajímavý nápad z mé strany a ze strany pana architekta. V podstatě pořád je na nás tlačeno, aby jsme prováděli různé inovace a nás v tomto směru na obci napadlo umístění solárního panelu, který by pomohl k nasvícení autobusové zastávky. V současné době, kdy je dlouho tma, má takové osvětlení své opodstatnění a i hodiny při čekání na autobus přijdou vhod,“ poznamenala ke schválenému projektu starostka Horního Újezdu Alena Veličková.

Více jak půl roku trvalo úspěšné schvalování dotací z programu Leader pro 18 žadatelů z Mikroregionu Hranicko. Závěrečná část schvalování proběhla v říjnu a listopadu, kdy všechna místa navštívili a fotografovali pracovníci Místní akční skupiny (MAS).

„Už v červnu projekty vybrala k realizaci naše organizace Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, ale až doteď jsme museli počkat, než naše doporučení stvrdí také Státní zemědělský intervenční fond, který evropské peníze poskytuje,“ vysvětluje manažer MAS František Kopecký.

Jakub Zeman