Vířivka na krytém bazéně a chrliče vody v dětském koutku na koupališti jsou stále ještě mimo provoz. Přívodní potrubí k nim je totiž poškozeno. Jinak už je plavecký areál plně funkční.

„Nezbytné opravy, které jsme museli na venkovním bazéně provést, abychom ho mohli do konce sezony otevřít, spolkly zhruba čtyři sta tisíc korun,“ řekl ředitel spravující společnosti Ekoltes Milan Vinkler.

Důkladná rekonstrukce bazénu, která bude následovat hned po sezoně, si však vyžádá mnohem více peněz.

„Hrubě to odhaduji na jeden a půl milionu korun, ale možná i dva,“ tipl si Vinkler.

Povodně jako spouštěč problémů

Koupaliště ve své současné podobě slouží lidem teprve od loňska. Ekoltes zkoušel nejprve uplatnit reklamaci u jeho dodavatele, ale ten ji odmítl a projektant ho v tom podpořil, neboť stejně jako statik trvá na tom, že za poškození přívodního potrubí a bazénové fólie mohou povodně, které pohnuly podložím.

„Čekáme však ještě na další expertizy,“ dodal Vinkler s tím, že už mezitím Ekoltes vstoupil do jednání i s pojišťovnou.

Ve čtvrtek proběhlo na koupališti geodetické měření. Rozdíl mezi oběma vzdálenějšími břehy nečiní ani tři milimetry.

„Tím pádem se nebude muset přebagrovávat celý bazén,“ potěšilo ředitele. V dilatační spáře u spodních trysek však došlo k posunu asi o dva centimetry, což právě způsobilo poškození přívodního potrubí.

Návrh, kontrolní vrty a monitoring

Do konce srpna projektant zpracuje návrh na kompletní opravu, která bude spočívat v přemístění napouštěcího i vypouštěcího systému zpod bazénu k jeho boku a v položení nové fólie na bazénové dno.

Pak budou ještě následovat kontrolní vrty a monitoring podzemí, aby získal Ekoltes neustálý přehled o hladině spodní vody. V plánu je také hydrobiologický průzkum, který by měl mnohé napovědět o chování řeky Bečvy v době různě silných záplav.

Právě povodně jsou totiž v Hranicích pro správce a majitele sportovních zařízení noční můrou. Leží totiž stejně jako plovárna a koupaliště v záplavovém území. „Vzhledem k tomu se nám tato stavba velmi těžce pojišťovala. Nakonec nám sice pojišťovna vyšla vstříc, ale vyměřila nám roční pojistné 67,5 tisíce korun se spoluúčastí ve výši 50 tisíc,“ prozradil Vinkler s připomenutím, že stavba byla před čtyřmi lety pořízena zhruba za 160 milionů.