A co si projekt klade za cíl? Základním pilířem je začátek nové spolupráce mezi obyvateli obou dotčených obcí.

„Díky projektu dojde k navázání nových kontaktů, především v oblasti kultury. Důležitým aspektem projektu je hudba a sborový zpěv se zaměřením na historii a tradice partnerských obcí,“ vysvětlila Olga Vilímková z Hranické rozvojové agentury.

Hned dvě návštěvy z partnerského polského města se v Bělotíně uskuteční ještě do srpna příštího roku.

„České a polské děti i dospělí budou společně připravovat a realizovat vybrané aktivity,“ doplnila Vilímková.

Návštěvy budou oboustranné – Bělotínští se také vydají do Polska, a to na hudební festival a nejrůznější workshopy.

„Každá návštěva bude v délce alespoň tři dny, což je důležité pro navázání osobních kontaktů i postupného jazykového porozumění všech zúčastněných,“ řekla na závěr Olga Vilímková.