„Celý život jsem dřela jak šroub a pár let před důchodem jsem skončila na dlažbě. Před 14 dny jsem odešla z práce pro nadbytečnost,“ posteskla si šestapadesátiletá paní Jana před přerovským úřadem práce.

S podobným problémem se v regionu potýká pěkná řádka lidí. Podle statistiky úřadu práce bylo ke konci měsíce června v evidenci osm tisíc padesát šest uchazečů o zaměstnání. V porovnání s měsícem květnem je to jen malý úbytek. Na úřad dochází o 302 lidí méně.

Analytici se shodují na tom, že za pokles mohou sezonní práce.

„Podle předpokladu v červnu pokračoval sestupný trend nezaměstnanosti především díky pokarčujícím sezonním pracím ve stavebnictví a zamědělství a umísťování na veřejně prospěšné práce,“ uvedl analytik přerovského úřadu práce Bedřich Šenvajc.

Mírné oživení

Na Přerovsku však dochází také k mírnému oživení v některých odvětvích zapracovatelského průmyslu.

„Konkrétně to jsou firmy Meopta-optika a Gambro Czech republic,“ dodává Šenvajc.

Varovné jsou ukazatele délky evidence na úřadech práce. Téměř 3 200 lidí bez práce figuruje v seznamech nezaměstnaných více než jeden rok.

„Tomu odpovídá i prodloužení průměrné délky evidence až na 19,4 měsíce,“ doplnil Šenvajc.

V měsící červnu se nejvíce ucházeli o místo lidé s profesemi – prodavač, sekretářka, číšník, kuchař a také řidič motorového vozidla.

„Nejvíce, a to rovných 57 zaregistrovaných uchazečů spadá do kategorie pomocných a nekvalifikovaných pracovníků,“ dodává analytik.

Volných míst, které má úřad k dispozici je velký nedostatek. Na jedno pracovní místo připadá dvacet šest nezaměstnaných. Největší poptávka je po dělnických profesích, dále i po montážních dělnících a řidičích.

„Nepoměr mezi počtem hlášených volných míst a počtem umístěných uchazečů dosvědčuje fakt, že většina pohybu pracovní síly se odehrává mimo evidenci úřadu práce,“ řekl Šenvajc.

Tři stovky lidí na veřejných pracech

Úřady práce používají i několik nástrojů aktivní politiky nezaměstnanosti, které jsou hrazeny jak z národních zdrojů tak z peněz Evropské unie.

„Od počátku roku bylo do těchto programů zařazeno téměř 800 lidí. Například do veřejně prospěšných prací bylo ve sledovaném období zařazeno více jak třista uchazečů o zaměstnání. Samostatnou výdělečnou činnost začalo provozovat dalších osmadvacet zaregistrovaných,“ vysvětlil Šenvajc.

Dalším nástrojem jsou rekvalifikační kurzy, které jsou hrazeny z evropských strukturálních fondů. Během letošního pololetí tuto možnost využilo na šest set nezaměstnaných. Po úspěšném absolvování kurzu našlo práci do dvanácti měsíců téměř dvěstě z nich.

Další vývoj v nezaměstnanosti bude ovlivňovat nástup čerstvých absolventů. Analytici se shodují na tom, že se dá v nejbližšší době očekávat mírný pokles nebo stagnace.