Odotaci žádali radniciAMK Kempspolečně s klubemBMX již několikrát. Chtěli ji použít mimo jiné na opravu startovací rampy, která je již ve velmi špatném stavu.

„Startovací pahorek už se nám doslova rozpadá pod nohama. Pro děti to začíná být nebezpečné. Bojíme se, že tam brzy dojde k úrazu,“ apeloval na zastupitele předseda oddílu BMX Hranice Pavel Křištof.

Naposledy žádal AMK Klub, pod nějž jeho oddíl spadá, o příspěvek z grantového programu města, určeného na opravy a investice v oblasti kultury a sportu. „Bikrosový klub nás velmi dobře reprezentuje. Pořádá významné závody a dlouhodobě se dobře a účelně stará o pozemek města. Svou profesionální trať nabízí potřebám široké veřejnosti. Myslím, že bychom mu měli vyjít vstříc,“ přimlouval se za žadatele u svých kolegů zastupitelů Miroslav Raindl.

Na schůzi pak navrhl ponížit všechny ostatní položky grantového programu o tři procenta a takto ušetřenou sumu bikrosovému klubu v plné výši věnovat. Jeho myšlenku však při následném hlasování podpořili jen další tři členové zastupitelstva. Klub žádal o čtyři sta tisíc korun.

Grantová komise tuto částku ponížila na polovinu a rada zastupitelům doporučila schválit sumu ještě o dalších padesát tisíc nižší. Tento poslední návrh konečným hlasováním prošel, ale v poněkud pozměněné úpravě. Sto tisíc korun získal AMK Kemp a padesát tisíc klub BMX.

„Jsme rádi za každou korunu,“ poděkoval za rozhodnutí městských zastupitelů Křištof. Nezapomněl však poukázal na to, že hranická bikrosová dráha je jediným profesionálním sportovištěm, které je otevřené široké veřejnosti.

„Na stadionu si nemůže zahrát fotbal kde kdo, zatímco naši dráhu využívá veřejnost zcela běžně,“ konstatoval. Do budoucna však vedení klubu vážně uvažuje o tom, že by nechalo závodní areál oplotit. K tomu by však potřeboval souhlas města. Tomu totiž dotčené pozemky patří.