Teď už na Studentské ulici stojí jen její obvodové zdi. Ve dne v noci je střeží najatí hlídači, nikdo se k objektu nesmí přiblížit s fotoaparátem ani kamerou a prodavačky jsou zavázány mlčenlivostí.

Prodejna chybí hlavně lidem ze sídliště Kapitána Jaroše a ze Struhlovska. Ti už netrpělivě čekají na její otevření. Na událost z června, kdy měl údajně Billu zasáhnout blesk, uvalila společnost téměř informační embargo.

Zřejmě i kvůli tomu již kolují po městě fámy, že se má stát z Billy Kauflland, Penny Market či jiný supermarket. Mluvčí společnosti však tyto spekulace popírá.

„Počítáme se znovuotevřením hranické Billy v prosinci tohoto roku,“ vzkázala zákazníkům Beáta Bartošová.

Na dotaz, jakou kvůli záplavám a uzavření prodejny utrpěla Billa škodu, však odpovědět nedokázala.

„Vyčíslování škod, způsobených povodní, stále probíhá. V současné době tak není možné přesně určit celkovou škodu, kterou povodeň na hranické filiálce společnosti Billa způsobila,“ řekla pouze.