„Další informace, včetně toho, co budou moci lidé do těchto kontejnerů umisťovat, brzy zveřejníme. Platí ale, že obsah kontejnerů bude podobný tomu, co lidé dávají například do kompostu,“ řekl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

S umisťováním popelnic na bioodpad se město prozatím zaměří primárně na rodinné domy. O tom, zda kontejnery dodá i na hranická sídliště, rozhodne radnice v budoucnu.

„Popelnic máme téměř tři tisíce, uvidíme, jaký o ně bude zájem,“ uvedl Petr Bakovský. Na nákup třídících nádob město využilo dotaci.

Hranická radnice pořízením hnědých popelnic s předstihem reaguje na legislativní změny v nakládání s odpadem, kdy se již bioodpad nebude moci vyvážet na skládky.

„Skladování bioodpadu bude zakázáno, proto město již nyní přistoupilo k nákupu těchto kontejnerů,“ vysvětlil mluvčí.

V současnosti probíhá postupná distribuce popelnic. Informace dostanou občané do svých schránek, pokyny se objeví také na úřední desce, webu města i na stránkách společnosti Ekoltes.

„Od září by měl na zkoušku začít fungovat nový harmonogram svozu odpadu, který budou moci lidé připomínkovat, tak abychom jej dostali do ideální podoby. Návrh v tuto chvíli ale ještě nemáme k dispozici,“ doplnil mluvčí.

Doposud tvořil biologicky rozložitelný odpad přibližně 30 % směsného komunálního odpadu. Díky snížení množství komunálního odpadu možná město přistoupí k menší frekvenci vývozů.

V oblasti nakládání s biologicky rozložitelným odpadem budou mít obyvatelé brzy možnost opět zažádat také o kompostéry, o které občané projevili v několika výzvách velký zájem.