Vyzval je k dodržování aktuálních vládních opatření s tím, že toto rozhodnutí odsouhlasili všichni biskupové na plenárním zasedání České biskupské konference 19. – 21. října na Svatém Hostýně.

„Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci COVID-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení,“ uvedl Jan Graubner.

Poprosil věřící, aby tím dali příklad celé společnosti.

„Buďme ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme na modlitbu stejně jako na dobré skutky. Zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby využívejme modlitbu růžence. Sjednotit se můžeme při modlitbě každý večer ve 20 hodin, ať sami či společně v rodinách,“ dodal arcibiskup a upozornil na zvláštní papežské rozhodnutí ohledně mimořádných možností získávat odpustky pro zemřelé v měsíci listopadu.