Postupně se už začínají tvořit například volební komise. Jejich členové mohou při volbách narazit i na cizince ze zemí Evropské unie žijící na území České republiky. I ti mají totiž právo přijít v červnu k volebním urnám.

„Přípravy na volby do Evropského parlamentu už začaly. V současné době registrované politické strany delegují své zástupce do volebních komisí. Ty budou ustanoveny 6. května,“ informoval vedoucí správního odboru přerovského magistrátu Jaroslav Sláma, který upřesnil, že začátkem června se jen v Přerově otevře na 51 volebních místností.

Lidé, kteří se nemohou zúčastnit voleb v okrsku svého bydliště, například z důvodu pobytu na chatě, mohou požádat město o vystavení voličského průkazu. Ten jim umožní volit v kterékoliv volební místnosti na území České republiky. Průkaz vydávají úřady v místě trvalého bydliště voliče.

„Zájemci si už nyní mohou o voličské průkazy zažádat. Vydávat se však budou až patnáct dnů před termínem konání voleb. To znamená od 21. května, kdy zároveň končí možnost o voličské průkazy žádat,“ vysvětlil Sláma.

Podle jeho slov cizinci, kteří u nás pobývají, se červnových eurovoleb mohou také zúčastnit. Museli však splnit jednu povinnost, a to zapsat se do seznamu voličů. „Tohoto práva využil ve správním obvodu Přerov jeden občan z Polska,“ prozradil Sláma.

A jak jsou na případný zájem cizinců o eurovolby připraveny některé obce na Přerovsku?

„My sice nepočítáme s tím, že by naši obec nějaký cizinec při volbách vyhledal, ale jsme i na tuto variantu připraveni. Případný jazykový překlad by zajistila některá z pracovnic obecního úřadu, nebo bych se toho úkolu ujal sám. Nějak bychom se s tím zkrátka poprali. Zvládnu němčinu, angličtinu i ruštinu, a to by snad stačilo,“ řekl například starosta Jezernice na Lipnicku Dušan Pořízka.

Volby do Evropského parlamentu se budou konat v pátek 5. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. června od 8 do 14 hodin.